پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

آنها یک کشور بدون کشور هستند!!!

اعراب اسرائیل از مهم­ترین چالش‌­های سیاسی و اجتماعی اسرائیل هستند که هم دموکراسی و هم ملیت سازی در اسرائیل را زیر سوال می‌برد. «اقلیت رو به رشد فلسطین در درون اسرائیل»، یک مسئله کلیدی است که توسط روند صلح رسمی و بیشتر مفسران اصلی نادیده گرفته شده است و اسرائیل با وجود جمعیت قابل توجه و فزاینده فلسطین، خود را نه به عنوان یک کشور از شهروندان خود (اعم از یهودی و غیریهودی) بلکه به عنوان یک کشور یهودی تعریف می‌­کند.

 

پایگاه صهیون پژوهی خیبر، در حالی که جامعه جهانی و قدرت‌­های منطقه­‌ای در خاورمیانه در حال یافتن راه حل برای مشکل خارجی اسرائیل (آینده کرانه باختری و نوار غزه هستند) درگیری سیاسی دیگری در صحنه داخلی اسرائیل پدیدار می­‌شود: بررسی وضعیت آینده اقلیت کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷٫ بیشترین پوشش رسانه‌ای و تحقیق در مورد تجربه فلسطینی‌­ها بر کسانی که در کرانه باختری یا نوار غزه زندگی می­‌کنند متمرکز است، در حالی که اقلیت قابل توجهی از فلسطینی‌­ها که در داخل اسرائیل زندگی می­‌کنند به ندرت مورد توجه پژوهشگران یا رسانه‌­ها قرار می­‌گیرند.

اعراب اسرائیل از مهم­ترین چالش‌­های سیاسی و اجتماعی اسرائیل هستند که هم دموکراسی و هم ملیت سازی در اسرائیل را زیر سوال می‌برد. «اقلیت رو به رشد فلسطین در درون اسرائیل»، یک مسئله کلیدی است که توسط روند صلح رسمی و بیشتر مفسران اصلی نادیده گرفته شده است و اسرائیل با وجود جمعیت قابل توجه و فزاینده فلسطین، خود را نه به عنوان یک کشور از شهروندان خود (اعم از یهودی و غیریهودی) بلکه به عنوان یک کشور یهودی تعریف می‌­کند.

پس از جنگ سال ۱۹۴۸ و ایجاد کشور اسرائیل، عرب‌­های فلسطین فقط پانزده درصد از جمعیت را تشکیل می­‌دادند اما بخش بسیار بیشتری از قلمرو آن را در اختیار داشتند. بهره‌­مندی آنها از حق رأی، وضعیت شهروندی، اشتغال و حقوق شهروندی که توسط یک دولت نظامی محدود شده بود، به منظور تسهیل استعمار سرزمین‌ها‌­شان بود.

«شیرا رابینسون» در کتاب « شهروندان غریبه: فلسطینی­‌ها و تولد دولت لیبرال اسرائیل»[۱]  بررسی می­‌کند چگونه رهبران یهودی که برای پیشبرد پروژه شهرک‌­سازی تاریخی خود تلاش می­‌کردند مجبور شدند بر اساس هنجارهای جدید بین‌­المللی حقوق بشر، قدرت سیاسی را با مردمی که می‌­خواستند آنها از بین بروند، به اشتراک بگذارند. برای دو دهه آینده