پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

معرفی کتاب| راهبرد احزاب برای براندازی انقلاب

غربی‌ها بر خلاف آنچه که نشان می‌دهند اعم از دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان، لیبرال‌ها و، هیچ اختلاف نظری در بین آنها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی‌شود. این کتاب به بررسی راهبردهای مشترک غرب برای براندازی انقلابی اسلامی، پرداخته است.

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، جلد سوم مخاصمات نوشته مجید صفاتاج، از مجموعه آثار معارف نظام سلطه است. این کتاب توسط انتشارات آفاق روشن بیداری منتشر شده است. در کتاب مخاصمات، سیاست‌ها و راهبردهای خصمانه نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. نگاهی تحلیلی که از بازه زمانی فروپاشی نظام بعثی عراق تا فروپاشی نظام‌های عربی برای بیان این مخاصمات استفاده شده است.

تمام سیاست‌های دولت مستعمر را در منطقه از لحاظ تاریخی بررسی کرده و برنامه‌های آنان برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی نیز واضح و مبرهن می‌شود. کتاب حاضر دارای هشت فصل است که در آخر همراه با نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد؛

بخش‌های کتاب به ترتیب عبارتند از: عوامل تاثیرگذار بر راهبردهای منطقه‌ای نظام سلطه، راهبرد‌های منطقه‌ای آمریکا پس از اشغال عراق، رهیافت‌های آمریکا در اجرای راهبرد‌های خصمانه، راهکارهای منطقه‌ای نظام سلطه، راهکارهای جهانی نظام سلطه، راهکارهای نظام سلطه در داخل ایران، سیاست‌ها و راهبردهای رژیم صهیونیستی و در آخر راهکارهای منطقه‌ای رژیم صهیونیستی.

مطالب بیان شده در مقدمه، مباحثی پیرامون تاریخ آمریکا از دوره نئوکان‌ها، نقشه‌ها و برنامه‌های نومحافظه‌کاران و همپیمانان عربی آنان مختص به خاورمیانه کوچک و رسیدن به خاورمیانه بزرگ به قلم تحریر درآمده است.

برنامه‌هایی که وقایع یازده سپتامبر شروع آن است و به ترتیب حمله به افغانستان و عراق با بهانه آزادسازی کشور و ساخت شهری برفراز تپه و از جمله طرح‌های دولت آمریکا و صهیونیسم برای دسترسی به غایت خاورمیانه بزرگ است. اشخاصی همانند دیوید فرام و ریچارد پرل در کتاب خود معترف به این موضوع شده و راهکار‌هایی نیز برای تحقق هدف مذکور ارائه کردند و خود سیاست‌های جدید همانند طرح «محور شرارت» را بنا نهادند.

 

فصل اول: عوامل زمینه‌ساز و تاثیرگذار بر راهبردهای منطقه‌ای نظام سلطه

در این فصل به منظور تبیین راهبردهای خاورمیانه‌ای نظام سلطه، ضروری است به عوامل تاثیرگذار در راهبردهای آمریکایی-صهیونیستی پس از اشغال عراق، نقشه راه مقدماتی اجرای راهبردها با نام طرح «خاورمیانه بزرگ» و اهداف آمریکا از طرح جدید خاورمیانه بزرگ پس از اشغال عراق مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در روند حمله به عراق، به ترتیب شامل:

الف. بی‌ثباتی در منطقه

ب. خطر شکل‌گیری قدرت‌هایی اسلام‌گرا

ج. ارتباط صمیمانه رهبران اسلام‌گرای منطقه با ایران

د. عدم خلع سلاح گروه‌های جهادی

حال با ایجاد دلیل برای حمله به عراق نیاز به نقشه راه برای ایجاد غایت اصلی خود داشتند که در این فصل به صورت تمام و کمال، از اهداف و برنامه‌های آمریکا پرده برداری نموده است.

 

فصل دوم: راهبرد‌های منطقه‌ای آمریکا پس از اشغال عراق

پس از اشغال عراق به مدت سه هفته، نومحافظه‌کاران برای پیشبرد هدف خود مصمم‌تر شدند و با یکدیگر برای تعیین هدف بعدی به مشورت پرداختند؛ عده‌ای تفکر حمله به ایران را در نظر می‌پروراندند و کسانی این کار را به دلیل موقعیت راهبرد‌های منطقه‌ای آمریکا پس از اشغال عراق بی‌همتا و حمایت کثیر مردمی احمقانه دانسته و نظرشان بر روی اشغال سوریه بود.

تصمیم در سال ۲۰۰۳ بر آن شد که این راهبردها از ضعیف‌ترین حلقه ممکن آغاز شود که به ترتیب عبارت است از: تغییر رژیم حاکم بر سوریه، فروپاشی و براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران، سرکوب و مقاومت ضد صهیونیستی در فلسطین، نابودی مقاومت اسلامی در فلسطین.

 

فصل سوم: رهیافت‌های آمریکا در اجرای راهبردهای خصمانه

این رهیافت‌ها در خصوص فروپاشی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً با سه راهبرد: دیپلماسی عمومی، بحران سازی و فروپاشی تعیین شده است.

الف. دیپلماسی عمومی: هدف ار این کار تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی یک کشور برای تغییر نظام سیاسی حاکم بر آن است که بنابراین آمریکا به دنبال ایجاد رابطه‌ای با استفاده از نخبگان اپوزیسیون می‌باشد.

ب. بحران سازی: این سیاست در مرحله اول، بر مبنای تهمت‌هایی که در رابطه ایران با کشورهای مجاور خلیج فارس موثر بود، بنا نهاده شد؛ در مرحله دوم اتهاماتی بود که برای منزوی کردن ایران در بین‌الملل از سوی آمریکا به ایران وارد شد.

ج. رهیافت فروپاشی: این رهیافت، توسط سه مرکز مهم یعنی: کمیته خطر جاری، بنیاد اعانه ملی دموکراسی و خانه آزادی به منظور قطع رابطه دولت آمریکا با ایران دنبال می‌شود.

 

فصل چهارم: راهکارهای منطقه‌ای و راهبردهای نظام سلطه

بر خلاف تصور، تمام شاخه‌های غربی اعم از دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان، لیبرال‌ها و یک راهبرد مشترک برای منطقه دارند و هیچ اختلاف نظری در بین آنها مشاهده نمی‌شود. یکی از آن راهبردها براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از مهم‌ترین آنها این چند نکته است:

الف. تلاش برای اجرایی کردن طرح خاورمیانه جدید

ب. قطع نفوذ و حضور سوریه در لبنان

ج. تلاش برای تجزیه ایران

د. تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه

ه. ایجاد ائتلاف ضد ایرانی به همراه اعراب منطقه

و. استحاله فرهنگی جهان اسلام

ز. اجرای تئوری تقابل شیعه و سنی و ترویج سلفی‌گری در منطقه

از مهم‌ترین مباحث و سیاست‌های غرب، ایجاد سلفی‌گری و جنگ میان فرق مختلف اسلام از جمله شیعه و سنی است که در منطقه نیز نفوذ و تاثیر زیادی داشته است؛ به همین علل باید نقطه‌‌ای برای تحقیق باشد.

 

فصل پنجم: راهکارهای جهانی و راهبردهای نظام سلطه

از مهم‌ترین طرح‌ها، براندازی و فروپاشی جمهوری اسلامی ایران به روش‌های مختلف است؛ که عبارتند از:

الف. اجرای پروژه ایران هراسی

ب. شکل‌دهی جبهه جهانی جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی

ج. تشدید تحریم‌های بین المللی و محاصره اقتصادی ایران

د. تشکیل پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملی سازمان ملل

در آخر استراتژی طرح‌ریزی شده برای جمهوری اسلامی، استراتژی لبه پرتگاه یا بزرگ‌نمایی تهدید سخت است؛ این استراتژی اولین بار توسط جان فاستر دالس علیه شوروی ابداء شد که در یک کلام هدف این استراتژی، سوق دادن بحران به لبه پرتگاه جنگ است.

 

فصل ششم: راهکارهای نظام سلطه در داخل ایران

نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل و همراهی دولت‌های غربی و برخی دولت‌های همسو با سیاست‌های آمریکا در جهان به منظور اجرای راهبرد مهار و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران پس از اشغال عراق برنامه‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کردند. عمده‌ترین این طرح‌ها عبارتند از:

الف. ایجاد مراکز و دفاتر در کشورهای پیرامون ایران برای طراحی و هدایت آشوب و نافرمانی مدنی ایرانیان:

  • فتنه سال ۸۸
  • بی‌ثبات سازی و فعال کردن گسل‌های قومی_فرقه‌ای در ایران
  • ترویج و توسعه سلفی‌گری در ایران
  • تروریسم پروری در ایران
  • تاسیس دفتر گروهک تروریستی منافقین
  • تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم ایران و ترویج فرهنگ آمریکایی و

 

فصل هفتم: سیاست‌ها و راهبردهای رژیم صهیونیستی

سیاست‌ها و راهبردهای رژیم صهیونیستی در این دوره شامل تلاش برای تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور مخاصمت با جمهوری اسلامی ایران، تداوم بخشیدن به راهبرد مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور خارج ساختن جریان‌های مقاومت ضد صهیونیستی از صحنه فلسطین و نیز اجرای پروژه ایران هراسی در جهان می‌باشد.

در این مبحث به دستاویز قرار دادن مناقشات رژیم صهیونیستی با محور مقاومت و نیز اهداف و برنامه‌های این رژیم با موضوع ایران هراسی اشاره خواهد شد.

 

فصل هشتم: راهکارهای منطقه‌ای رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در راستای راهبردهای جدید نظام سلطه جهانی برای نابودسازی محور مقاومت و قطع بازوان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و در نهایت فروپاشی و براندازی این نظام در ادامه راهکارهای آمریکا در منطقه و برای تکمیل پروژه نابودی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران دست به تهاجم نظامی به لبنان و غزه، برای سرکوبی و نابودی مقاومت اسلامی و حزب‌الله لبنان و نیز جنبش‌های حماس، جهاد اسلامی و سایر گروه‌های جهادی فلسطین زد.

 

لینک کوتاه: http://khbn.ir/Vi20hK

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.