پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

یادداشت| اسرائیل، بیگانه با حقوق بشردوستانه

در این یادداشت نگاهی داریم به برخی از کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی که در حمایت از بشریت وضع شده‌اند؛ همچنین برخی جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته و باعث نقض فاحش حقوق بشر شده است نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

پایگاه صهیون پژوهی خیبر، حقوق بشر، مجموعه حقوقی است که هر انسان فارغ از رنگ، زبان، نژاد و دین و تنها به جهت انسان بودن دارای آن است. حقوق بشر امروزه در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و بر اساس آن همه آدمیان باتوجه به تفاوت‌هایی که از نظر جنسیتی، شغلی و دارند با یکدیگر برابر هستند و هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد.

حقوق بشر اگرچه توسط سازمان‌های جهانی تدوین شده و نظام‌های غربی همواره از ضرورت اجرای آن سخن می‌گویند اما رژیم صهیونیستی که یکی از متحدان همیشگی آمریکا و اروپا به شمار می‌رود، نسبت به حقوق بشر کاملاً بیگانه است.

در این یادداشت نگاهی داریم به برخی از کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی که در حمایت از بشریت وضع شده‌اند؛ همچنین برخی جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته و باعث نقض فاحش حقوق بشر شده است نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

چیستی حقوق بشر

همه انسان‌ها به جهت انسان بودن و فارغ از این‌که دارای چه نژاد، دین، جنسیت و رنگی هستند از یک سری اصول اخلاقی مشترک و جهان‌شمول برخوردارند.[۱] بر همین اساس میان یک کارگر ساده و یک استاد دانشگاه به جهت انسان بودن تفاوتی وجود ندارد و این دو از حقوق برابر برخوردار هستند.

مجموعه‌ای از اصول اخلاقی که باعث می‌شود این باور به وجود آید که میان انسان‌های مختلف تفاوتی وجود ندارد، در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» جمع شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

پس از پایان جنگ دوم جهانی و پس از آن‌که انسان‌های بسیاری در طول این جنگ کشته و زخمی شدند، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴۸م. مطرح شد تا شاید ارزش انسان و حقوق اولیه و ثابت انسان را به همگان یادآور شده و از جنگ دیگری که موجب کشته شدن انسان‌های بی‌گناه شود جلوگیری کند.

در دهم دسامبر همین سال جلسه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار و طی آن اعلامیه جهانی حقوق بشر که مشمول یک مقدمه و ۳۰ اصل می‌شود، با ۴۸ رأی موافق به تصویب رسید.[۲]

 

پرونده ویژه| سامانه پدافند هوایی و قدرت سایبری جمهوری اسلامی

گفت‌وگو| به عنوان دشمن صهیونیسم، خونخواه بهنام بهرامی هستیم

 

در بخشی از مقدمه این اعلامیه آمده است: «درحالی که بی‌توجهی و تحقیر حقوق بشر به اعمال وحشی‌گری منجر شده است و وجدان بشریت را خشمگین کرده است؛ و درحالی که انسان مجبور است به عنوان آخرین راه‌حل برای مقابله با استبداد و ستم، به حقوق بشر احترام بگذارد؛ هم اکنون مجمع عمومی، اعلامیه حقوق بشر را به عنوان یک استاندارد مشترک برای تمام مردم و ملل اعلام می‌کند تا هر انسان با در نظر داشتن دائمی این اعلامیه، مجدانه تلاش کند تا به وسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و آزادی‌ها افزایش یافته و تحقق یابد».[۳]

 
برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر

این اعلامیه متشکل از ۳۰ اصل است و مفاهیم و حقوق مختلفی نظیر کرامت، آزادی، برابری، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حقوق فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. برخی از این اصول عبارتند از:

اصل سوم: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

اصل پنجم: هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرارگیرد.

اصل دوازدهم: نباید در زندگی خصوصی، امورخانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچکس مداخله‌ای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.

 
کنوانسیون ژنو

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دو شاخه از حقوق بین‌الملل هستند که در هر دوی آن‌ها اصالت با انسانیت و حمایت از بشریت است؛ اگرچه این دو تفاوت‌هایی در مفاد با همدیگر دارند.[۴]

«کنوانسیون ژنو» که مهم‌ترین شاخه حقوق بشردوستانه به شمار می‌رود، مشمول ۴ کنوانسیون است. کنوانسیون چهارم ژنو که در سال ۱۹۴۹م. به توصیب رسید، به طور خاص از حقوق غیرنظامیان و اسرا و زخمی‌ها در هنگام جنگ حمایت می‌کند و قواعدی را برای این دوران وضع کرده است.

فصل مشترک هر ۴ کنوانسیون ژنو قوانینی است که بر طبق آن، در هر زمان و مکانی که جنگ و درگیری مسلحانه‌ای صورت گیرد، قتل، شکنجه، تنبیه بدنی، تجاوز به عنف، گروگان‌گیری، تنبیه دسته‌جمعی و کلیه رفتارهای توهین‌آمیز ممنوع است.[۵]

طبق کنوانسیون چهارم ژنو هر فردی که در جنگ شرکت کند و دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می‌شود؛ بر همین اساس بایستی با همه اسرای جنگی به گونه‌ای رفتار شود که شخصیت انسانی و حرمت آنان خدشه‌دار نشود. در گوشه‌ای از این کنوانسیون آمده است که بایستی با اسرای زن نیز با احترام و در نظر گرفتن جنسیت آنان رفتار شود.[۶]

فصل چهارم از اولین پروتکل الحاقی کنوانسیون چهارم ژنو به حمایت از غیرنظامیان در هنگام جنگ اختصاص دارد. در این بخش آمده است که حملات کور و بدون هدف‌گیری ممنوع است و همچنین نیروی مهاجم نباید به مناطق و اهداف غیرنظامی حمله کند.[۷]

 
کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه

«کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده» یا «کنوانسیون منع شکنجه» در سال ۱۹۸۴م. تصویب شد.[۸] این کنوانسیون با درنظر داشتن کرامت انسانی و لزوم جلوگیری از خدشه‌دار شدن آن به تصویب رسید تا مبارزه با اعمال شکنجه، انواع مجازات و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مؤثرتر شده و با قدرت بیش‌تری پیگیری شود.[۹]

در اولین ماده از این کنوانسیون، شکنجه چنین تعریف شده است: «هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، شکنجه است. همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی که شخص ثالثی انجام داده یا احتمال انجام آن می‌رود یا تهدید و یا اجبار او یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص به هر دلیلی که مبتنی بر هر نوع تبعیض باشد شکنجه تلقی می‌گردد».[۱۰]

 
برخی از مفاد کنوانسیون منع شکنجه

دولت‌ها و کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند تعهداتی دارند که برخی از آنان عبارتند از:[۱۱]

ماده ۲: هر کشوری موظف است تمام اقدامات مؤثر را برای جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمروی تحت صلاحیت خود اتخاذ کند. دستور افسر یا مقام دولتی نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
ماده ۴: هر کشور عضو، مراقبت به عمل خواهد آورد تا کلیه اشکال شکنجه در قانون جزای آن کشور به عنوان جرم تلقی شود.
ماده ۱۲: هر کشور عضو، مراقبت به عمل خواهد آورد تا مقامات دارای صلاحیت آن در صورت وجود دلایل معقول بر انجام و وقوع شکنجه، به تحقیقات سریع و بی‌طرفانه مبادرت ورزند.
ماده ۱۶: هر کشور تعهد می‌نماید تا در سرزمین‌های تحت صلاحیت قضایی خود از ارتکاب انواع دیگر اقدامات بی‌رحمانه و غیر انسانی و یا رفتارها و مجازات‌های ترذیلی[۱۲]، پیش‌گیری به عمل آورد.

گفتنی است که اکثر کشورهای جهان و رژیم صهیونیستی کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه را پذیرفته‌اند.[۱۳]

 
نقض حقوق بشر توسط اسرائیل

در میان نظام‌ها و دولت‌هایی که بر کشورهای جهان حکومت می‌کنند، رژیم صهیونیستی از جمله دولت‌هایی است که به وحشی‌گری و خون‌خواری شهره است. اساساً نام اسرائیل با کشتار چندین‌باره مردم فلسطین پیوند خورده است و اولین عبارتی که بعد از شنیدن نام اسرائیل تداعی می‌شود، «جنایت» است.

جنایاتی که اسرائیل در طی جنگ‌های خود با مردم فلسطین مرتکب شده است نشان می‌دهد این رژیم اعتقادی به کرامت انسانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون منع شکنجه ندارد و رفتارهای خود را براساس منفعت هرچه بیش‌تر و توسعه‌طلبی تنطیم کرده است.

در ادامه نگاهی داریم به برخی از جنایاتی که اسرائیل مرتکب شده و ضمن آن بسیاری از مفاد حقوق بشر بین‌المللی را نقض کرده است:[۱۴]

کشتار حانین: حانین روستایی واقع در لبنان است؛ صهیونیست‌ها در سال ۱۹۶۷م. و پس از محاصره ۳ ماهه این روستا وارد آن شدند و به فجیع‌ترین شکل ساکنین را به شهادت رساندند. صهیونیست‌ها همچنین بسیاری از منازل مسکونی را به آتش کشیدند.
کشتار اوزاعی: این منطقه در نزدیکی بیروت واقع در لبنان قرار دارد که در سال ۱۹۷۸م. مورد هجوم وحشیانه نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت. در این جنایت بسیاری از واحدهای مسکونی و تجاری از بین رفتند.
کشتار خان‌یونس: در این کشتار وحشیانه که در نوار غزه و در دو مرحله صورت گرفت، بیش از ۷۰۰ تن از فلسطینی‌هایی که غالباً غیرنظامی بودند به شهادت رسیدند.
کشتار صبرا و شتیلا: در جریان تجاوز رژیم‌صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۸۲م. نیروهای نظامی اسرائیل به فرماندهی آریل شارون اردوگاه آوارگان فلسطینی معروف به «شتیلا» در نزدیکی منطقه «صبرا» بود حمله کردند و جنایتی تاریخی را رقم زدند. صهیونیست‌ها که اردوگاه فلسطینی‌ها را محاصره کرده بودند در طی ۴۰ ساعت، چند صد نفر از مردم لبنان و آوارگان فلسطینی را به شدیدترین شکل ممکن به قتل رساندند.

در فاجعه کشتار صبرا و شتیلا، کودکانی که فرار می‌کردند نیز به ضرب گلوله صهیونیست‌ها از پا در می‌آمدند. زنان و دختران قبل از کشته شدن بارها توسط سربازان مورد تجاوز قرار می‌گرفتند؛ کودکان نیز سوزانده و یا ذبح می‌شدند. شارون و نیروهاش برای زنان باردار هم سرنوشتی جز دردیده شدن شکم و مرگ به همراه جنین خود رقم نمی‌زدند.[۱۵]

 
جنگ ۵۱ روزه غزه؛ مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط اسرائیل

اگر تمام جنایات ریز و درشت رژیم صهیونیستی را کنار بگذاریم، حملات این رژیم در جنگ ۵۱ روزه واقعه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان مصداق کامل نقض معاهدات بین‌المللی بشردوستانه نام برد.

در سال ۲۰۱۴م. سه تن از صهیونیست‌ها در کرانه باختری گم شدند و همین بهانه‌ای بود تا رژیم صهیونیستی در طول ۵۱ روز غیرنظامیان فلسطینی و مناطق زندگی آنان را به گلوله ببندد.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، در این مدت ۶ هزار حمله هوایی به غزه انجام گرفت و در مجموع حملات نظامیان صهیونیستی، ۲۲۵۱ فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اساس این آمار، ۱۴۶۲ تن از شهدا را غیرنظامیان تشکیل می‌دادند که از این تعداد ۳۰۰ نفر زن و ۵۵۰ نفر کودک بودند. سازمان ملل آمار مجروحین این تجاوز آشکار را ۱۱۲۳۱ نفر اعلام کرد؛ به گزارش این سازمان ۸۹ هزار منزل مسکونی نیز دچار آسیب جدی شدند.[۱۶]

با استناد به «فصل چهارم از اولین پروتکل الحاقی کنوانسیون چهارم ژنو» که پیش‌تر به آن اشاره شد، می‌توان گفت جنگ ۵۱ روزه غزه به شکلی فاحش این معاهده جهانی را نقض کرده است. علاوه بر این باید گفت در هیچ یک از حملاتی که رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان داشته است، توجهی به کرامت انسانی نداشته و تنها تحقق اهداف خود را در نظر داشته است.

این‌که رژیم صهیونیستی را به جهت جنایاتی که در جنگ ۵۱ روزه غزه انجام داده است به نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون چهارم ژنو متهم کنیم، توهم یا نتیجه‌گیریِ اشتباهی نیست.

«زید رعد الحسین»، کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، دو سال پیش طی بیانیه‌ای اعلام کرد کشتار فلسطینی‌ها در نوار غزه نقض کنوانسیون ژنو است. او در بیانه‌ی خود ضمن اعتراض به برخورد وحشیانه نظامیان صهیونیستی با مردم فلسطین، گفته بود: «متوجه نمی‌شوم که پرتاب سنگ و کوکتل‌ مولوتف آن هم از فاصله بسیار دور به سمت نیروهای امنیتی شدیداً مجهز چگونه می‌تواند تهدید به حساب بیاید».[۱۷]

 
شکنجه اسرای فلسطینی و نقض کنوانسیون منع شکنجه

رژیم صهیونیستی علاوه بر کشتار تعداد زیادی از مردم فلسطین، بسیاری از مردم این سرزمین را از نظر روحی و جسمی آزرده و از این طریق نیز بسیاری از مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض کرده است.

هر روزه در نوار غزه و کرانه باختری مردم فلسطین اعم از زن، مرد، کودک و نوجوان به اتهام‌های واهی توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده و به زندان‌های این رژیم منتقل می‌شوند و شکنجه‌های بسیاری را تحمل می‌کنند.

طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی «مرکز پژوهش‌ها و مستندات در کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی» هم اکنون حدود ۶ هزار فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. از این بین ۵۴۰ نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند و امیدی برای خلاص شدن از زندان‌های رژیم‌اشغالگر ندارند.[۱۸]

بر اساس گزارش سازمان ملل، صهیونیست‌ها در زندان‌های اسرائیل ۲۰۰ نوع شکنجه را در برابر اسرای فلسطین به کار می‌گیرند؛[۱۹] تجاوز جنسی نیز شایع‌ترین شکنجه‌ای است که زنان، دختران و کودکان فلسطینی متحمل می‌شوند.[۲۰]

نگاهی به مصاحبه‌های اسرای فلسطینی که مدتی در زندان‌های اسرائیل به سر برده‌اند، نشان می‌دهد در این زندان‌ها مفاهیمی نظیر حقوق بشر، انسانیت و کرامت انسانی دیده نمی‌شود. صهیونیست‌ها هم در مرحله بازجویی و هم پس از محاکمه فلسطینی‌ها، آنان را مورد شکنجه‌های وحشتناک قرار می‌دهند[۲۱] و توجهی به اصول و معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند، ندارند.

بر اساس ماده‌های ۲ و ۴ کنوانسیون منع شکنجه؛ هر کشوری موظف است تمام اقدامات مؤثر را برای جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمروی تحت صلاحیت خود اتخاذ کند؛ همچنین هر کشور عضو، باید مراقبت به عمل آورد تا کلیه اشکال شکنجه در قانون جزای آن کشور به عنوان جرم تلقی شود.

این درحالی است که شکنجه اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به صورت کاملاً قانونی انجام می‌گیرد[۲۲] و همچنین خاخام‌های این رژیم به واسطه آموزه‌های مذهبی یهودیت از شکنجه‌گران حمایت می‌کنند.[۲۳]

 
جمع‌بندی

اعلامیه جهانی حقوق بشر با این هدف تصویب شد تا جهان دیگر شاهد صحنه‌های دردناکی نظیر جنایات انجام گرفته در جنگ جهانی دوم نباشد. رژیم صهیونیستی به شکل رسمی کنوانسیون منع شکنجه‌ای که با هدف جلوگیری از شکنجه تصویب شده را پذیرفته است؛ اما به هیچ یک از این معاهدات بین‌المللی بشر دوستانه اعتقادی ندارد و در عمل به نقض آنان مشغول است. کنوانسیون چهارم ژنو نیز عملاً در جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین رقم زده، نقض شده است.

سازمان‌های جهانی اگرچه در ظاهر دغدغه حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از تحقیر وکشته‌شدن انسان‌ها را دارند، اما باید چشم خود را به روی واقعیت‌های جهان بازکرده و برای جلوگیری از جنایات مختلف علیه کرامت انسانی، رژیم صهیونیستی و اقدامات وحشیانه، غیرانسانی و نژادپرستانه این رژیم را مهار کنند.

 

پی‌نوشت: 

[۱]. yon.ir/tQDJO
[۲]. http://khbn.ir/o5kMb
[۳]. http://khbn.ir/kzjVkh
[۴]. http://yon.ir/3vT6k
[۵]. http://khbn.ir/P2T5d
[۶]. همان
[۷]. همان
[۸]. http://khbn.ir/A3pFlQ7
[۹].http://yon.ir/VCwjC
[۱۰]. همان
[۱۱]. http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf
[۱۲]. ترذیل = پست شمردن
[۱۳]. http://khbn.ir/aAJlang=en
[۱۴]. http://khbn.ir/Z26ChE0
[۱۵]. https://kheybar.net/?p=19808
[۱۶]. yon.ir/OggMn
[۱۷]. http://khbn.ir/46n
[۱۸]. http://khbn.ir/EERJ
[۱۹]. http://khbn.ir/GQlmj5i
[۲۰]. http://khbn.ir/w2RL38q
[۲۱]. همان
[۲۲]. http://khbn.ir/gE060
[۲۳]. http://khbn.ir/CPlD

 

لینک کوتاه: http://khbn.ir/0ht

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.