پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

یادداشت| صهیونیسم، نسخه برابر اصل آلمانی‌های نازی

بخشی از ملت یهود وجود دارد که من بدون هیچ تردیدی آن‌ها را نسخه برابر اصل آلمانی‌های نازی می‌دانم. کودکان شهرک یهودی‌نشین هبرون را ببینید آن‌ها کاملاً شبیه جوانان دوره هیتلر هستند. از همان دوران کودکی به آن‌ها یاد می‌دهند که همه عرب‌ها بد و تمام غیر یهودیان دشمن ما هستند. با این کار نوعی بی‌اعتمادی کلی در آن‌ها به وجود آمده است. آنها خود را نژادبرتر می‌دانند و این همان احساسی است که جوانان دوره هیتلر داشتند.

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، یکی از انتقادات جامعه‌شناسان پست صهیونیست به جامعه اسرائیل، ماهیت نظامی‌گری آن است. «بن‌موریس» بر اساس اسناد آرشیوها ماهیت تهاجمی رژیم اسرائیل را در طول سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۵۰ استخراج کرده است. بر اساس این تحقیقات اسرائیل برای تهاجم و توسعه‌طلبی یک دولت نظامی و میلیاریستی تشکیل داده که بر همه ابعاد جامعه سایه افکنده است. در جامعه اسرائیل که ادعا می‌شود یک جامعه دموکراتیک است، ماهیت تهاجمی آن باعث شده که «امنیت» اولویت اساسی جامعه شود و مسائل اجتماعی در اولویت‌های بعدی قرار گیرند. باروخ کایمرلینگ و «یوناتان شاپیرو» نیز اسرائیل را دولتی اقتدارگرا و دیکتاتور می‌دانند و ماهیت اقتدارگرایانه این نظام سیاسی و نقش رهبران آن در شکل‌گیری و تداوم عمر اسرائیل استنباط می‌کنند. پروفسور «زیمرمن» جامعه اسرائیل را از این دیدگاه با نازیسم مقایسه می‌کند. وی می‌گوید: هیولایی در وجود تک تک ما لانه کرده است و اگر هم‌چنان اعمال خود را موجه جلوه دهیم این هیولا بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، امروز من به پدیده‌ای می‌اندیشم که هر روز ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرد.

 
نسخه برابر اصل آلمانی‌های نازی

بخشی از ملت یهود وجود دارد که من بدون هیچ تردیدی آن‌ها را نسخه برابر اصل آلمانی‌های نازی می‌دانم. کودکان شهرک یهودی‌نشین هبرون را ببینید آن‌ها کاملاً شبیه جوانان دوره هیتلر هستند. از همان دوران کودکی به آن‌ها یاد می‌دهند که همه عرب‌ها بد و تمام غیر یهودیان دشمن ما هستند. با این کار نوعی بی اعتمادی کلی در آن‌ها به وجود آمده است. آن‌ها خود را نژاد برتر می‌دانند و این همان احساسی است که جوانان دوره هیتلر داشتند.

 

استاد ناصر حسن‌پور

 

منبع: نشریه‌ حضور، ش ۴۳، ص ۱۸۴