پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

یادداشت| مروری بر عوامل زایش صهیونیسم

اروپاییان همواره با نگاهی منفی به یهودیان می‌نگریستند. از نظر آنان یهودیان موجوداتی پست، ملتی فرومایه، استثمار‌گران اصلی اقتصاد اروپا، ناتوان در هم‌سانی با دیگران، نژادی با زاد و ولد فراوان و عناصری فقیر انگل بودند و به عقیده بالفور، آنان دشمنانی بودند که حضورشان در تمدن غرب به فلاکت آن می‌انجامید. بنابراین، اروپاییان، تاب تحمل آن‌ها را نداشتند.

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، اندیشه صهیونیسم به فوریت و سرعت زاده نشد، بلکه همانند هر پدیده‌اجتماعی دیگر، در بستر زمان و بر اثر شکل‌گیری حوادث گوناگون تولد یافت. زمینه‌هایی که به زایش صهیونیسم انجامید، در گوشه و کنار جهان روی داده و پیش از آن‌که به شکل دولت اسرائیل ظهور کند، در خارج از فلسطین اشغالی قوام یافت. ممکن است به ظاهر سهم هر یک از این حوادث شکل‌دهنده، یکسان به نظر برسد، ولی بی‌شک سهم برخی از برخی دیگر افزون‌تر است.

 
ماجرای آلفرد دریفوس

وی افسر یهودی ارتش فرانسه بود که در سال ۱۲۷۳ش. ۱۸۹۴م. متهم به تحویل مدارک نظامی محرمانه و مهمی به آلمان شد. او در همین سال دستگیر، محاکمه و به حبس ابد محکوم گشت، ولی در ۱۲۷۸ ش/۱۸۹۹ م تبرئه و در ۱۲۸۵ ش/ ۱۹۰۶م به خدمت فرا خوانده شد. این ماجرا از یک‌سو، موج تازه‌ای از یهود آزاری و از سوی دیگر، یهودگرایی را در اروپا شدت بخشید. اگر چه ماجرای دریفوس نزاعی میان گروه‌های چپ و راست فرانسه تلقی می‌شد، اما صهیونیسم، آن را به عنوان یکی از مظاهر آزار و ستم بر یهودیان مطرح ساخت. همین ماجرا، اثری عمیق بر افکار هرتزل گذاشت، چونان که وی را به یافتن یک راه‌حل اساسی برای رهانیدن و نجات یهودیان از ظلم و ستم کشاند، در پی آن، وی طرح تأسیس یک کشور یهودی را به عنوان راه‌حلی برای نجات یهودیان از «یهود آزاری» در کتاب یهود و دولت خویش ارائه داد.1

جنبش‌ها و گروه‌های صهیونی

از دیگر زمینه‌های ظهور صهیونیسم، تأسیس و تداوم فعالیت‌ها و جنبش‌های صهیونی است. از مهم‌ترین این گروه‌ها و جنبش‌ها، گروه «عشاق‌ صهیون»2 و جنبش «بیلو»3 بودند که در نخستین سال‌های دهه ۱۲۶۰ش/ ۱۸۹۰م در روسیه پدید آمدند و به سرعت در کشورهای دیگر گسترش یافتند. جنبش‌ بیلو، متأثر از آراء و نظریه‌های «لئو پنسکر»4 رهبر عشاق‌ صهیون بود اما رنگ صهیونیستی بیشتری نسبت به عشاق صهیون داشت؛ به گونه‌ای که نخستین مهاجرت گروهی یهودیان به فلسطین از ابتکارات این جنبش است. در مجموع، نتیجه تلاش‌های حدود پانزده ساله گروه عشاق صهیون وجه بیلو، ظهور هرتزل و نگارش کتاب «دولت یهود» است. هرتزل برای نیل به هدف تأسیس کشور یهودی، جنبش‌ها و سازمان‌های پراکنده صهیونیستی را در کنفرانس بال سوئیس، زیر چتر سازمانی واحد (سازمان جهانی صهیونیسم) گرد آورد.5

 
نگاه منفی اروپا به یهود

اروپاییان همواره با نگاهی منفی به یهودیان می‌نگریستند. از نظر آنان یهودیان موجوداتی پست، ملتی فرومایه، استثمار‌گران اصلی اقتصاد اروپا، ناتوان در هم‌سانی با دیگران، نژادی با زاد و ولد فراوان و عناصری فقیر انگل بودند و به عقیده بالفور، آنان دشمنانی بودند که حضورشان درتمدن غرب به فلاکت آن می‌انجامید. بنابراین، اروپاییان، تاب تحمل آن‌ها را نداشتند. و برآن شدند تا یهودیان را از اروپا اخراج و در یک سرزمین خارجی مانند فلسطین، ساکن کنند. در این‌صورت، یهودیان فقیر و انگل با حراست از کانال استراتژیک سوئز به ابزاری سودمند برای غرب مبدل می شدند.6

 

 ناتوانی یهود در هم‌سان‌سازی اجتماعی

زندگی اجتماعی یهودیان در اروپا، همراه با مشکلات و موانعی بود. یکی از این مشکلات و موانع این بود که یهودیان توانایی هماهنگی و هم‌سانی با جامعه غرب را نداشته و برای پاسداری از آداب، سنن و عقاید یهودی، علاقه‌ای به ادغام در آن جامعه از خود نشان نمی‌دادند و چون ناچار بودند توان و نیروی خویش را در به‌سازی، عمران و آبادانی تمدن غرب، تمدنی که در آن عنصری بیگانه بودند به کار گیرند، هیچ‌گاه خشنود نبوده‌اند. از این رو به سوی نظر به تأسیس دولت مستقل یهودی که می‌توانست آنان را از شر غرب رهایی بخشد، گرایش یافتند.7

ادعای پاسداری از دین

در دوره رنسانس و انقلاب صنعتی غرب، حصار زندگی گیتویی یهودیان فرو ریخت. این مسئله مواجهه و برخورد یهودیان با فرهنگ غیر خودی(other) و تضعیف عقاید دینی را در پی داشت و از قدرت پاسخ‌گویی یهودیت به نیازهای نوین مردم یهودی کاست. در نتیجه، گروهی که به ظاهر در پی حفظ هویت ملی و مذهبی یهود بودند، تحت تأثیر عوامل گوناگون و به ویژه نفوذ استعمارگران، به سیاسی‌کردن یهودیت، یعنی آفرینش صهیونیسم پرداختند. در دست‌یابی به این هدف، حفظ انسجام نسبی یهودیان و ممانعت از تفرقه آن‌ها ضروری بود.8

 
حقوق و آزادی‌های مدنی

تحولات اجتماعی در غرب پس از عصر نوزایی، به گسترش حقوق مدنی و ترویج آزادی‌های سیاسی و توسعه شعارهای برابری و برادری همگانی انجامید. این موضوع به یهودیان امکان داد تا در پرتو فضای ایجاد شده به تقویت عناصر ناسیونالیستی یهودیت، هم‌چون نژاد، خون، مذهب، وطن و زبان بپردازند. به‌عنوان مثال، بسط و رشد آزادی سیاسی، موجب دست‌کشیدن یهودیان آلمانی از زبان محلی «یدش»9 و روی‌آوردن به زبان عبری گردید. خلاصه این که بهره‌گیری از عناصر ناسیونالیستی برای خلق صهیونیسم در پرتو گسترش حقوق مدنی غربی به وقوع پیوست.10

 
شکست‌دادن عثمانی‌ها

تجزیه و نابودسازی امپراطوری عثمانی از اهداف اصلی استعمارگران غربی بود؛ زیرا تجزیه یک امپراطوری مسلمان، افزون بر این که شکست دشمن و حریفی دیرینه به‌شمار می‌رفت، بازار مصرف مواد اولیه و موقعیت اقتصادی نوینی را برای یکایک استعمارگران، به ویژه بریتانیا به عنوان بزرگ‌ترین دولت استعماری، فراهم می‌آورد. به اعتراف سرهنگ «جورج گاولر» حاکم انگلیسی استرالیای جنوبی، فلسطین به‌عنوان محور، مرکز عصب و قلب دنیاست. بنابراین، تصرف و تصاحب آن توسط هر یک از کشورهای رقیب، ضربه‌ای هولناک بر پیکر بریتانیا وارد می‌ساخت.11

 

 

منبع: حسین جعفری موحد، فرمانروایان پنهان

 

 

پی‌نوشت:

[۱] روژه گارودی، ماجرای اسرانیل و صهیونیسم، ص۱۳

[۲] The Lovers of Zion

[۳] Bilut حرف اول جمله عبری «بت یعقوب لیخ ونیلخا» و به معنای ای دختر یعقوب بیا تا در نور پروردگار حرکت کنیم، است. ر. ک. به: غازی، اسماعیل رابابعه استراتژیک اسرائیل ترجمه محمدرضا فاطمی، ص۱۷

[۴] LenPonshes

[۵] حمید احمدی، ریشه‌های بحران در خاور میانه ص  ۳۷ ۳۹

[۶] عبدالوهاب المیری، صهیونیسم, ص ۵۱

[۷] یوری ایوان صهیونیسم ص ۷۷

[۸] همان ص۶۶- ۹۷

[۹] نام زبانی است که نزدیک به هزار ساله زبان مادری و گاه تنها زبان یهودیان اشکنازی بود که در اروپای شرقی و مرکزی می‌زیستند.

[۱۰] همان ص ۴۲-۴۱

[۱۱] روژه‌گارودی تاریخ یک ارتداد، اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل ص۳۱

 

لینک کوتاه: http://khbn.ir/xZ1nw

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.