پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

یادداشت| انکار نبوت پیامبران توسط قوم ‌یهود

یهود به‌طور کلی در یکی از مسائل اصولی دین که بدون آن، ابلاغ رسالت برای بشر ممکن نیست دارای مشکل اساسی بودند و توطئه‌های بزرگی در این زمینه انجام دادند؛ آن‌ها علاوه‌بر کارشکنی در پذیرش رسالت خاتم، در نبوت حضرت عیسی نیز خدشه وارد کردند.