پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

معرفی شخصیت| پروفسور رجینا آستین

پرفسور آستین به‌عنوان یک طرفدار بی‌محابای تفکیک نژادی، تعارضات نژادی، طبقه اجتماعی و جنسی را محور دوره‌های خود قرار می‌دهد، که در آن با دیدی محدود به سیاست‌های هویتی، مسائل حقوقی را بررسی می‌کند. نمود رویکرد پروفسور آستین در سمینار مشهور او (جرائم پیشرفته: جرائم عمدی و برخوردهای نژادی، جنسی و طبقه اجتماعی) است.

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، مدتی قبل کتابی تحت عنوان صد و یک پروفسور خطرناک در آمریکا منتشر شد. موضوع این کتاب معرفی صد و یک پروفسور دانشگاهی است که جرم‌شان سخن گفتن درمورد هولوکاست و یهود در کلاس‌ها و کتاب‌هایشان است. در کنار انتشار این کتاب به اساتید دانشگاه‌های دیگر هشدار داده شده که چون این افراد از خط قرمزها عبور کرده‌اند نباید از آثار آن‌ها استفاده کنید. در مجموع وقتی آزادی نامحدود شود خودش مشکلاتی به وجود می‌آورد که نهایتاً محدودش خواهد کرد. متن ذیل معرفی «استاد رجینا آستین» یکی از صد و یک پروفسوری است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است.

 

استاد رجینا آستین (Professor Regina Austin)

- دانشگاه پنسیلوانیا

استاد حقوق ویلیام اِی. اسکنادر در دانشگاه پنسیلوانیا

معتقد است جامعه سیاه‌پوستان باید یک رفتاری حد وسط مناسبی، بین درست‌کاری و اشکال افراطی قانون‌شکنی پیدا کند.

- قانون به‌عنوان مکملی برای اکتیویسم (این پدیده را می‌توان نوعی کنش و مشارکت اجتماعی هم تعریف کرد) مفید است.

با استناد به وب‌سایت دانشگاه، رجینا آستین استاد حقوق ویلیام اسکنادر در دانشگاه پنسیلوانیا، یکی از مقامات برجسته در زمینه تبعیض اقتصادی و حقوقی اقلیت فمینیسم است. پروفسور آستین طرفدار نظریه نژاد بحرانی (مکتبی از قانون که دیدگاه مارکسیستی و نژادی را ترکیب می‌کند) است. نظریه نژاد بحرانی، با پیشگامی ایدئولوژی نژادی دریک بل، نژادپرستی سفیدپوستان را به‌عنوان یک بعد ساختار دائمی از جامعه آمریکا در نظر می‌گیرد. نظریه‌پردازان نژاد بحرانی، خواهان اجرای توازن نژادی برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در استخدام، تحصیلات و (از نظر پروفسور آستین) عدالت کیفری هستند.

پرفسور آستین به‌عنوان یک طرفدار بی‌محابای تفکیک نژادی، تعارضات نژادی، طبقه اجتماعی و جنسی را محور دوره‌های  خود قرار می‌دهد، که در آن با دیدی محدود به سیاست‌های هویتی، مسائل حقوقی را بررسی می‌کند. نمود رویکرد پروفسور آستین در سمینار مشهور او (جرائم پیشرفته: جرائم عمدی و برخوردهای نژادی، جنسی و طبقه اجتماعی) است.

نیت دوره این است که به دانش‌آموزان، تحلیل مناقشات قانونی را از دیدگاه گروه‌هایی از زیر حالت‌هایی که پروفسور آستین به‌صورت نژادی، جنسی، قومیتی، گرایش‌های جنسیتی، سن، مذهب یا طبقه اجتماعی تقسیم‌بندی کرده بود، آموزش بدهد.

مقصود از جرائم پیشرفته این است که دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان اقلیت را به در نظر گرفتن قانون، نه به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین که برای همه شهروندان به‌طور مساوی اجرا می‌شود، بلکه به‌عنوان یک مفهوم انعطاف‌پذیری که تابع منافع هویتی است، تشویق کند. با این حساب، شهادت دانش‌آموزان سابق آستین هر چیزی که باشد، دوره موفق بوده است. یکی از دانشجویانی که به دوره جرائم پیشرفته رفته بود، با هیجان ابراز می‌کرد که «یک نگاه متفاوتی بود، به جرائم بیشتر از دید فرهنگی نگاه می‌کرد که به‌نوعی بازتابی از خودم، خصوصاً به‌عنوان یک لاتین بود».

محور دوره جرائم پیشرفته پرفسور آستین این است که او ادعا می‌کند که وضعیت اقلیتی امتیاز تفسیر قانون بر اساس اغراض را به وجود می‌آورد. پروفسور آستین در مقاله‌های چاپ‌شده خود، تفاوت بین اعمال قانونی و غیرقانونی را به‌عنوان یکی از محدودیت‌های تحمیل‌شده از جامعه ظالم سفیدپوستان در نظر می‌گیرد و جامعه سیاه‌پوستان را به نپذیرفتن این تفاوت تشویق می‌کند. بر این اساس، پروفسور آستین اصرار دارد که چنین ارزش‌های سنتی، تقسیمات را در جامعه سیاه تشدید می‌کند و این ارزش‌ها را به‌عنوان انطباق با قانون، به باد ریشخند می‌گیرد. آستین از آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار خواسته است، که آشکارا اقدام به قانون‌شکنی کنند و آن را باج‌خواهی می‌نامد؛ اما در واقع مطالبه‌گری‌های پروفسور آستین برای عدالت اجتماعی، مجوز شمار زیادی از اقدام به دزدی‌ها را صادر کرده بود. به‌این‌ترتیب، کارکنان فروشگاه‌ها که از کالاهای دوستانشان کش می‌رفتند و کارکنان دله‌دزدی که کالاهای قاچاقشان را در محله‌هایشان پخش می‌کردند، توسط پروفسور آستین تشویق می‌شدند تا به حد وسط مناسبی، بین درست‌کاری و اشکال افراطی قانون‌شکنی دست بیابند.

در مصاحبه‌ای در ۱۹۹۹ از پروفسور آستین خواسته بودند که به‌عنوان یک محقق قانونی توضیح بدهد، که قوانین خودش را چگونه می‌بیند؛ او پاسخ داد که باید با این فرض وارد بحث بشویم، که سیاه‌پوستان در مرکز جهان قرار دارند و ازآنجا برمی‌خیزند. دیدگاهی که پروفسور آستین توضیح داد، ویژگی مشترک بدنه پژوهش‌هایی است که به‌عنوان مطالعات نژاد بحرانی، طبقه‌بندی‌شده است و مدت‌ها در آثار علمی خود ترویج می‌کند. پروفسور آستین توضیح ‌داد که «من به‌صورت جدی بر روی فرهنگ به‌عنوان زیربنای این سازه تأکید می‌کنم، تا اینکه اختیارات شما از دل فرهنگ جوانه بزند و نه از خارج از آن». پافشاری پروفسور آستین در خصوص تقدم فرهنگ بر قانون به‌قدری شدید است که او ادعا می‌کند جوامع اقلیت به یک منبع اختیارات قانونی جایگزین نیاز دارند.

هنوز یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دوره‌های پروفسور آستین عدم پذیرش هرگونه تحریف حقایق علمی، به نفع برنامه‌های شدیداً سیاسی است. چنین چیزی در مورد سمینار «نژادپرستی محیط زیستی» وی وجود دارد. توضیحات رسمی سمینار نشان می‌دهد که مشکلات و قواعدی را که جنبش عدالت زیست‌محیطی را برانگیخته است، بررسی خواهد کرد. در میان برنامه‌های سیاسی دوره که توسط پروفسور آستین فهرست شده است، حمایت از ادعای نژادپرستی محیط‌ زیست و حمایت از مسائل مربوط به بهداشت محیط‌زیست، شغلی مانند مسمومیت با سموم آفت‌کش و شرایط بیگاری دیده می‌شود. دانش‌آموزان باید به سایت‌هایی که توسط بی‌عدالتی زیست‌محیطی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، سفر کنند.

هسته مارکسیستی نظریه نژاد بحرانی توسط سیاه‌نمایی‌های پروفسور آستین مبنی بر اینکه منابع به‌وسیله بازار حذف‌شده است و درنتیجه کیفیت محیط زیستی برای اقلیت‌ها و فقرا کم‌تر شده است، لاپوشانی می‌شود. راهکار پروفسور آستین حصول اطمینان از این است که خصوصی‌سازی ثروت به‌گونه‌ای حل بشود که خصوصی‌سازی یا شبه‌ خصوصی‌سازی برای افرادی که کم‌ترین ثروت را دارند شکل بگیرد. در این راستا، پروفسور آستین می‌گوید: «قانون [به‌عنوان] یک مکمل برای اکتیویسم مفید است ... من یک فعال بنیادگرا هستم».

پروفسور آستین معتقد است که سبک تدریس اکتیویسم خود، و ترجیح او در بیان دیدگاه‌های سیاسی نسبت به اصول حقوقی، همواره با اقبال عمومی روبرو نمی‌شود. پروفسور آستین اجازه داد که مصاحبه‌کننده از او سؤال کند که: آیا او با مقاومت در برابر دیدگاهش مواجه شده است یا خیر؟ و مجبور شد که برخی از شکایات مطرح‌شده توسط دانشجویان ناراضی را یادآوری کند: «خیلی بیش‌ از حد لیبرال، خیلی سست و غیرقابل اعتباری، سیاست پوچ است، همه این‌ها بسیار گیج‌کننده است».

 

تحقیق: یعقوب لاکسین

 

لینک کوتاه: http://khbn.ir/fde1c

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.