پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

معرفی کتاب| برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس

قدس مذهبی‌ترین شهر جهان است. کتاب برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس با نقشه‌ها، تصویرها، و طرح‌های بکر و دست اول دربارۀ روند ساخت و ساز شهری بیت‌المقدس، گنجینه‌ای از نقشه‌های قدیم و مناطق، و تقسیم‌بندی‌ها را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد و چگونگی تصرف تدریجی و تغییر بافت این شهر و جریان حساب شدۀ دورکردن مردم فلسطین از قدس را به تصویر می‌کشد.

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، کتاب «برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس» نوشته یوسف رفیق جبارین است که توسط جواد شعرباف و فاطمه کاظمی ترجمه شده است. این کتاب را دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسانده است. این کتاب یکی از مستندترین منابع منتشر شده درباره نقشه‌ها و برنامه‌های اسرائیل برای یهودی‌کردن بیت‌المقدس و روش‌ها و روندهای اجرایی کردن این نقشه است. مستندات بسیار، آمار معتبر، نقشه‌های متعدد، منابع انبوه مورد مراجعه و نویسنده صاحب نام این کتاب، اثر حاضر را خواندنی‌تر کرده است.

 

شناسنامه کتاب

مولف: یوسف رفیق جبارین

مترجمان: جواد شعرباف و فاطمه کاظمی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

مروری بر کتاب

قدس مذهبی‌ترین شهر جهان است. کتاب برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس با نقشه‌ها، تصویرها، و طرح‌های بکر و دست اول دربارۀ روند ساخت و ساز شهری بیت‌المقدس، گنجینه‌ای از نقشه‌های قدیم و مناطق، و تقسیم‌بندی‌ها را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد و چگونگی تصرف تدریجی و تغییر بافت این شهر و جریان حساب شدۀ دورکردن مردم فلسطین از قدس را به تصویر می‌کشد. در واقع، خلاصه‌ای است از آنچه در طول تاریخ نیم قرن اخیر بر سر ملت فلسطین رفته است.

یهودی‌سازی بیت‌المقدس به سیاست تخلیه کامل این شهر اشغالی از ساکنان فلسطینی و جایگزینی یهودیان با آنان دارد. راهبرد اخراج نظام‌مند شهروندان بومی و فلسطینی، سیاستی جدید نیست بلکه از دیرباز در دستورکار رهبران اسرائیل قرار داشته است. در میان دولت‌های متعددی که پس از اشغال بر سر کار آمده‌اند (راست، چپ و ائتلافی) در این مورد خاص، وحدت نظر و رویه حاکم بوده است. این وضعیت بویژه پس از مذاکرات صلح مادرید، شتاب بیش‌تری به خود گرفته است. بر اساس گزارش‌های منابع معتبر، ترکیب جمعیتی این شهر و حومه آن تقریباً به صورت یک‌دست و یهودی‌نشین درآمده است. ادوار و اطوار این سیاست در طول یکصد سال اخیر در کتاب حاضر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است.

کتاب حاضر در پنج فصل نوشته شده، فصل نخست «مقدمه» در واقع مدخلی است که مخاطب را برای ورود به کتاب آماده می‌کند. در این بخش پس از تعریف برنامه‌ریزی و راهبرد مورد استفاده رژیم اشغالگر قدس، به برنامه‌ریزی اسرائیل برای سیطره کامل بر قدس، نتایج برنامه‌ریزی سلطه در قدس و مراحل برنامه‌ریزی برای سلطه بر قدس، پرداخته شده است.

چهار فصل بعدی کتاب که متن اصلی و عمده صفحات کتاب را تشکیل می‌دهند عبارتند از: «برنامه‌ریزی قدس، اخراج فلسطینیان»؛ «برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس (۱۹۲۰ اتا ۲۰۱۴)»، «آینده قدس طبق طرح‌های ملی و محلی اسرائیلی» و «چکیده: نقض حقوق فلسطینیان در زمینه سیاسی و قومی در برنامه‌ریزی سیطره اسرائیل در قدس».

 

تغییر بافت جمعیتی قدس

آنچنان که در این کتاب می‌خوانیم، برنامه‌ریزی تغییر بافت جمعیتی این شهر، سیاستی تازه نیست، بلکه از گذشته تا امروز همه رهبران حکومت صهیونیستی بدان باور داشته‌اند و دولت‌های روی کار آمده در دهه‌های گذشته چه راست، چه چپ و یا ائتلافی در این مورد، وحدت نظر کامل داشته‌اند.

حقیقت تلخ این است که  در نود سال گذشته هیچ‌یک از مسلمانانی که در قدس به دنیا آمده‌اند مشارکت جدی در سیاست‌گذاری‌های شهری آن نداشته‌اند. آن‌ها کوشیده‌اند با وجود همه فشارها و تبعیض‌هایی که وجود داشته با سکونت در خانه‌های خود به مقاومت خاموش دربرابر اشغالگران ادامه دهند، اما برنامه‌ریزی‌های دولتی رژیم صهیونیستی در دوره‌های مختلف به شدت بافت جمعیتی ساکن در این مناطق را دگرگون کرده است.

یوسف رفیق جباری در کتاب خود بر اساس گزارش‌های منابع معتبر، آمار، جداول و نقشه‌ها نشان می‌دهد که چگونه ترکیب جمعیتی این شهر و حومه آن تقریباً به صورت یکدست و یهودی‌نشین درآمده است. نتیجه این برنامه‌ریزی به ویرانی کامل روستاهای بخش غربی قدس‌، سیطره بر محله‌ها و میراث معماری فلسطین در قدس غربی، تبدیل قدس به شهری دو قومیتی، جلو‌گیری از تشکیل پایتخت مستقل فلسطینی در قدس شرقی، مصادره بیش‌تر زمین‌ها در قدس شرقی، تبدیل محلات عرب‌نشین به محلات فقیرنشین، افزایش فقر در میان کودکان مسلمان و.. براساس این برنامه‌ریزی‌ها مسلمانان نه تنها حق ساخت و ساز در زادگاه خود ندارند، بلکه اجازه تعمیر نیز به آن‌ها داده نمی‌شود؛ با این شگرد و تمهیدات مشابه رفته‌رفته درصد بالایی از آن‌ها به عنوان مجرم شناخته می‌شوند؛ مجرم به خاطر زیستن در زادگاه خود!

 

برنامه‌ریزی‌ رژیم صهیونیستی در فلسطین

این کتاب روایتی است تاریخی و تحلیلی از برنامه‌ریزی‌های صهیونیستی در فلسطین اشغالی که در طول تقریبا یکصد سال گذشته (۱۹۲۰ تا ۲۰۱۴) شاهد آن بوده‌ایم؛ برنامه‌ریزی‌هایی که در هر دوره با توجه به سیاست‌گذاری‌های رهبران جنبش صهیونیسم، اشکال مختلفی داشته و اهداف گوناگونی را هم دنبال می‌کرده است. اما یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که این جریان همواره در مرکز توجه داشته است، یهودی‌سازی بیت‌المقدس و سیاست تخلیه کامل این شهر اشغالی از ساکنان فلسطینی و جایگزینی یهودیان با آنان بوده است. یوسف رفیق جبارین در کتاب خود مشخصاً روی این برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس تمرکز داشته است و کوشیده با نشان دادن سیر تاریخی این ماجرا روایتی از راهبرد اخراج نظام‌مند شهروندان بومی و فلسطینی، به نیت برهم‌زدن بافت جمعیتی ساکن در این منطقه و در اکثریت قرار گرفتن یهودیان باشد.

مراد نویسنده از برنامه‌ریزی در این کتاب عبارت است از «دخالت هدفمند در بازسازی محدوده و فضایی معین از طریق توزیع و تقسیم‌بندی جدید زمین، سازماندهی مجدد منابع و توسعه مادی مانند زمین و ثروت» این تعریف از برنامه‌ریزی که در کشورهای مختلف با مداخله رسمی نهادهای دولتی و تحت عنوان ایدئولوژی خاصی صورت می‌گیرد و به گونه‌ای هدفمند در بازسازی و تشکیل فضاهای جغرافیایی خاص و تحقق اهداف ژئوپلتیکی به کار گرفته می‌شود.

یوسف رفیق جبارین در خلال روایت و تحلیل روند برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس برای نشان دادن مراحل مختلف پیاده‌سازی این برنامه، از زبان آمار و همچنین ارائه نقشه‌هایی که بازتاب‌دهنده تدریجی تغییر بافت جمعیتی در این شهر مقدس هستند نیز بهره برده است و این ویژگی باعث شده کتاب حاضر از دیگر نمونه‌ها متمایز باشد.

 

سعید ابوالقاضی

 

لینک کوتاه: http://khbn.ir/Lcm5r

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.