پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

عکس‌نوشته| افق‌نو سر و صدای اندیشکده‌های آمریکایی را بلند کرد

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، «استاد نادر طالب‌زاده»، مدیر کنفرانس بین‌المللی افق‌نو: «افق‌نو سر و صدای اندیشکده‌های آمریکایی را بلند کرد.»

گفت‌وگو| موضع کنفرانس افق‌نو، افشاگری است

تقریباً بسیاری از مصاحبه‌های ما با کارشناسان برجسته، در شبکه‌های تلویزیونی اسرائیلی مونیتور شده و در فضای مجازی موجود است. در شش ماه گذشته 10 الی 20 مورد از مسائلی که ما به آن‌ها ورود کردیم و پیرامون آن‌ها با صاحب‌نظران مختلف به گفت‌وگو پرداختیم را به انگلیسی ترجمه کرده‌اند. در حقیقت یک جنگ رسانه‌ای تن به تن بین ما و غربی‌ها شکل گرفته است.

کلیپ| نفوذ اسرائیل در آمریکا و اروپا

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، توضیحات «دکتر رضا منتظمی»، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و دبیر اجرایی کنفرانس افق نو، پیرامون نفوذ اسرائیل در آمریکا و اورپا:

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.