پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

پرونده ویژه| دلایل حمایت آمریکا از اسرائیل(بخش نخست)

اسرائیل اغلب به عنوان یک کشور ضعیف و تحت محاصره تصویر می‌شود. این تصویر به دقت توسط رهبران اسرائیل و نویسندگان طرفدار اسرائیل ترسیم شده است؛ اما تصویر مخالف به حقیقت نزدیک‌تر است.

معرفی کتاب| تاریخ مستطاب آمریکا

متأسفانه تعداد بومیان قاره آمریکا خیلی زیاد بود و حقوق بشر به همه نمی‌رسید. این بود که مهاجران اروپایی به فکر کاهش جمعیت افتادند. برنامه کاهش جمعیت بومیان، نه تنها به افزایش تعداد معتقدان به دموکراسی کمک می‌کرد، بلکه موجب افزایش رفاه و خوشبختی بومیان هم می‌شد.

درآمدی بر تحول گفتمان دیپلماسی انرژی ایالات متحده آمریکا – بخش دوم

با انقلاب شیل در ایالات متحده، معادلات ژئوپلیتیک انرژی جهان دچار تحول و دگرگونی شد. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان انرژی به ویژه اروپایی‌ها از قدرت چانه‌زنی بیش‌تری برخوردار شدند و در واقع زمینه برای فشار بر صادرکنندگانی نظیر روسیه فراهم شد.

پرونده ویژه| کمک‌های اقتصادی - تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل

امتیاز منحصر به فرد دیگر اسرائیل این است که علی‌رغم این که معمولاً دریافت‌کنندگان کمک نظامی آمریکا ملزم هستند که مبالغ دریافت‌شده را در ایالات متحده آمریکا خرج کنند، کنگره معافیت خاصی برای اسرائیل قائل شده است که به این رژیم اجازه می‌دهد حدود ۱ دلار از هر ۴ دلار کمک نظامی آمریکا را به عنوان کمک‌هزینه به صنایع دفاعی خود اختصاص بدهد. بدین ترتیب اسرائیل مجبور نیست تمام اعتبارات دریافتی را صرف خرید اقلام نظامی از آمریکا بکند.

پرونده ویژه| پیشینه ورود و نفوذ یهودیان در آمریکا

امروزه نیویورک مرکز مؤسسات و سازمان‌های یهودی است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار و سیطره اقلیت یهودیان آمریکا بر غول ایالات متحده، وجود تشکیلات منسجم و گسترده ایشان و پیوندهای سازمان‌یافته و برنامه‌های دقیق و پیچیده و در عین حال بلندمدت این گروه اقلیت است.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.