پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

پرونده ویژه| «شاس»؛ حزب راست‌گرای مذهبی

حزب «شاس» در ابتدای تأسیس خود اعتقاد داشت زنده‌ماندن یهودیان و زندگی‌کردن آن‌ها از منازعه بر روی بحث فلسطین و اراضی‌اشغالی مهم‌تر است؛ و لذا موضعی میانه‌ در قبال مردم فلسطین به کار می‌گرفت. اما مدتی بعد، این حزب به سمت جریان‌های راست‌گرای اسرائیل مایل شد و اعلام کرد با توسعه عملیات شهرک‌سازی موافق می‌باشد.

پرونده ویژه| تاریخچه ائتلاف سیاسی لیست مشترک عربی

هدش حزبی چپ‌گرا محسوب می‌شود و در تلاش برای حمایت از حقوق کارگران است. رهبران این حزب از ابتدا از ایده «دو دولت» حمایت کردند. حزب مذکور همواره بر همکاری یهودیان و اعراب ساکن فلسطین اشغالی تأکید دارند.

پرونده ویژه| آشنایی با حزب «شاس» و بنیانگذار آن

موضع «عوادیا» در قبال مردم فلسطین نیز کاملا مشخص و آشکار است: همه فلسطینی‌ها باید کشته شوند، طاعون بگیرند و زنده نباشند و زندگی نکنند؛ چراکه دشمن اسرائیل و صهیونیست‌ها هستند. اما نفرت خاخام سفاردی‌ها نسبت به مردم فلسطین و فاصله زیاد او از معیارهای انسانیت تنها در مواضع کلامی علیه مردم مظلوم فلسطین خلاصه نمی‌شود.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.