پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

کلیپ| تهدید نتانیاهو توسط سیدحسن نصرالله

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، تهدید نتانیاهو توسط سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان:

«السنوار» و «سید حسن نصرالله» و تاثیر آن‌ها در صحنه سیاسی اسرائیل

اما در جبهه شمالی، سید حسن نصر الله با هزاران موشک وجود دارد که می‌تواند زندگی اسرائیل را فلج کرده و تاسیسات آن را نابود کند؛ این چیزی است که رهبران اسرائیلی را به اقدامی، در قبال سید حسن نصر الله وا می‌دارد.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.