پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

گفت‌وگو| راه‌کارهای تضعیف صهیونیسم در جهان

صهیونیست‌ها دارای نفوذ بسیار گسترده‌ای در اکثر کشورهای غربی هستند. تقریباً در هیچ کشور غربی و اروپایی امکان ندارد فردی به قدرت سیاسی برسد، بدون اینکه مورد تأیید و حمایت صهیونیست‌ها باشد. صهیونیست‌ها از دیرباز دو استراتژی را به شکلی جدی دنبال کرده‌اند.

گفت‌وگو| نگاهی به مسیحیت صهیونیستی و رویکرد آن نسبت به یهودیت

صهیونیسم مسیحی، گروهی از مسیحیان هستند که با رویکردهای یهودی آشنایی بیش‌تری پیدا کردند و برخی از آموزه‌های خالص و تاریخی مسیحیت را با نگاه یهودی تعدیل کردند و هدفی جز رساندن آرمان جامعه کنونی خود به عصر ظهور مسیح ندارند.

معرفی کتاب| کتاب مقدس

کتاب مقدس عنوان مجموعه‌ای از نوشته‌های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه و یهودیان بخشی از آن را کتاب آسمانی و الهی خود می‌دانند. عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی و بیش‌تر در زبان‌های اروپایی بایبل و یا کلمه هم‌خانواده آن است.

آفتی بر پیکره‌ مسیحیت

ارزش‌های نوین سرمایه‌داری توسط یهودیان به جوامع مسیحی راه یافت و سرانجام تمامی ارزش‌های دین مسیحیت را ریشه‌کن و منحرف ساخت. سومبارت در بررسی و نقد نظریه ماکس وبر، منکر نقش پیوریتان‌ها در پیدایش و تکوین سرمایه‌داری جدید نیست ولی آن را زائیده یهودیت می‌داند.

بررسی نقش تفکرات «کالوین» و مسیحیان اوانجلیست در پایه‌ریزی صهیونیسم مسیحی

«کالوین دین را از حالت اخروی به حالت دنیوی تبدیل کرد»؛ در روایات اسلامی داریم که دنیا مزرعه آخرت است، اما کالوین «دنیا را نشان آخرت می‌داند» و این‌گونه می‌گوید: «کسانی که در دنیا از زندگی مرفه برخوردار هستند، نشان از این است که در آخرت هم بهترین بهره‌ها را خواهند برد؛ و از عدالت خداوند به دور است که کسی که در دنیا زندگی مرفهی داشته، در آخرت به سختی دچار شود؛ و کسی که به بدبختی و بی‌چارگی در دنیا عادت کرده و زندگی این‌چنینی داشته، -العیاذ بالله از عدالت خداوند به دور است که زندگی مرفهی را در آخریت نصیب این شخص کند.»

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.