پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

مؤلفه‌های مؤثر بر خروج آمریکا از عراق: معادلات درون منطقه‌ای

بازتاب ناکامی آمریکا نه‌تنها به عراق محدود نمی‌شود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ به گونه‌ای که به باور تحلیلگران غربی رابطه مستقیمی میان ناکامی آمریکا با تقویت جایگاه ایران به عنوان یکی از مخالفین سیاست‌های آمریکا در منطقه وجود دارد.

بررسی چالش‌های پیش‌روی انتقال انرژی از اسرائیل

رژیم صهیونیستی در طی سالیان اخیر به چندین میدان گازی دسترسی پیدا کرده و در تکاپو است تا گاز استخراجی خود را به کشورهای اروپایی که نیازمند واردات گاز هستند، صادر کند. صادرات انرژی از اسرائیل به مقصد اروپا نیازمند طراحی مسیرهایی است که قابلیت عملیاتی‌شدن داشته باشند؛ یکی از مسیرهای مطرح شده برای انتقال انرژی از اسرائیل به اروپا، احداث خط از لوله از اراضی اشغالی به ترکیه و صادرات از این کشور به سوی اروپا است.