پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

گفت‌وگو| بهنام بهرامی، خار چشم صهیونیست‌ها بود

من مطمئنم با فشارهایی که به بهنام وارد کردند و مدارکش را هم حتی به او نمیدادند، از او خواستهاند اقداماتی را [ضد کشور و نظام] انجام دهد؛ اما بهنام نپذیرفته است.

گفت‌وگو| برادرم به‌دست صهیونیست‌ها به شهادت رسید

خط قرمز صهیونیستها پرداختن به هولوکاست است. به طوری که اجازه نمیدهند هیچ کسی در این مورد صحبت کند. جدای از فعالیتهای فرهنگی بهنام، یک شیعه کشته شده که همسر و فرزند نداشت، این یعنی نسلکشی. چیزی که در طول تاریخ رخ داده است.

 

پرونده ویژة «رمز و راز یک قتل»؛
شماره چهارم: گفت‌وگو| برادرم به‌دست صهیونیست‌ها به شهادت رسید

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، همانطور که پیشتر هم اشاره شد، سال گذشته (1398) یک کاریکاتوریست ایرانی به نام «بهنام بهرامی» به طرز مشکوکی در سوئیس درگذشت. خبرنگار پایگاه صهیونپژوهی خیبر ابعاد این ماجرای غمگین که به نظر میرسد ردپای صهیونیسم بینالملل در آن وجود دارد را از طریق گفتوگو با خانم الهام بهرامی، خواهر مرحوم بهنام بهرامی جویا شده است.

 

خیبر: ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید و در مورد شخصیت و خصوصیات اخلاقی و فعالیتهای زندهیاد بهنام بهرامی توضیح بدهید.

بنده الهام بهرامی طاقانکی، خواهر بهنام بهرامی طا قانکی کاریکاتوریست ضد صهیونیسم هستم. ما دو خواهر و دو برادر در خانواده بودیم. بنده فرزند آخر خانواده هستم و بهنام فرزند سوم بود.بهنام کاری انجام داده، که صدایش را به گوش مردم برساند و به نظر من این کارش نوعی جهاد بود.

برادرم مشوق من، بسیار مهربان، مودب، بیریا و شوخطبع بود. وارد هر محفلی میشد گرما و صمیمیت داشت و همه دوستش داشتند. در خانواده به شدت به هم وابسته بودیم. مخصوصاً مادرم که شدیداً به بهنام وابسته بود. بهنام همیشه میگفت استعداد نقاشی و موفقیت من به خاطر مادرم بوده، مادر همیشه مشوقم بوده و کمکم میکرده است.

بهنام بسیار فعال بود. به یاد ندارم که در حالت سکون بوده باشد یا وقتش را تلف کند. از بچگی و نوجوانی همیشه در مسجد بود و فعالیتهای مذهبی داشت. بعد هم که به مشهد آمدیم ادامه داد و در کلاسهای قرآن شرکت میکرد. در نوجوانی خاطرم هست که همیشه در اردوهای راهیان نور و تفحص شهدا شرکت میکرد و مشغول به فعالیت در بسیج محله بود.

 

گفت‌وگو| هولوکاست به یک دروغ مقدس تبدیل شده است

گفت‌وگو| بهنام تحت فشار بود، اما قطعاً خودکشی نکرده است

 

بهنام از همان اول همیشه دنبال کار فرهنگی بود. موضوعات کاریکاتورهایش هم فرهنگی بود. در روزنامه قدس، شهرآرا، ابرار و نشریهای در تهران، که اسمش خاطرم نیست، فعالیت داشت. آنقدر فعالیت فرهنگی زیادی داشت که من به عنوان خواهرش اطلاع کاملی از آنها ندارم. خودش هم صحبتی نمیکرد. آدمی نبود که از خودش تعریف کند. همیشه اسم خدا روی زبانش بود و میگفت: آدم باید برای خدا کار کند. تمام دوستانش هم فرهیخته، هیئتی، مذهبی، فعال فرهنگی و در جبهه حق بودند، مثل خود بهنام.

جالب اینکه بهنام بعد از کشیدن کاریکاتور معروف ضد صهیونیسم، به حالت عادی هم نه، در حالی که عمیق و احساسی و برافروخته بود، به من گفت من برای این کاریکاتور متولد شدم و اوج کار من و نقطه اول و آخر من همین کاریکاتور است. بهنام در مورد سلمان رشدی هم طراحی و اثر داشت.

 

خیبر: متأسفانه این شایعه مطرح شده که مرحوم بهنام بهرامی خودکشی کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟

در شش ماه اخیر به همه میگویم بهنام خیلی امیدوار بود و بسیار انرژی داشت و فعال بود. من اصلاً به خاطر ندارم که برادرم در زندگی نا امید بوده باشد یا از یأس حرف بزند و انرژی منفی داشته باشد. به دلیل اینکه پسر مؤمن و معتقدی بود. ایمان و یقین داشت. وقتی انسان به یقین برسد، دیگر نا امیدی جایی در زندگیاش ندارد و میداند که دلش را چطور آرام کند. بهنام همیشه میگفت من این هنری که خداوند در وجودم گذاشته را دارم. هر کاری بخواهم انجام بدهم باید در این جهت باشد. من از لحاظ روحی و اعتقادی جدای از این هنر نیستم و همه با هنرم عجین شده است. به همین دلیل هم به سوئیس رفت تا دامنه فعالیتش را گستردهتر کند و بتواند کار مؤثرتری انجام بدهد. چون همیشه به دنبال بهتر شدن و رسیدن به کمال بود، و به کمال رسید.

اینکه به برادرم انگ خودکشی میزنند را به هیچ عنوان قبول ندارم و این حرف را قبول نمیکنم. کسی دست به خودکشی میزند که از زندگی نا امید باشد، تنها باشد و از همه مهمتر اینکه خدا را نداشته باشد. بهنامی که خدا و اهل بیت (ع) را داشت و اسم امام زمان (عج) روی لبش بود، هرگز به خودکشی فکر نمیکرد و قطعاً انگ خودکشی پذیرفتنی نیست و من و خانوادهام شدیداً رد میکنیم. سرگذشت شهید ادواردو آنیلی شبیه به ماجرای بهنام است که او را کشتند و گفتند خودکشی کرده است.

 

خیبر: برادرتان پیش از فوت، در مورد تحت فشار قرار داشتن و اذیت شدن چیزی به شما گفته بود؟

برادر من حدوداً 100 کیلو وزن داشت و قدش هم بلند بود، اما یک بار به من گفت نمیدانم اینها چه چیزی به من تزریق کردند که من دیگر نمیتوانم افزایش وزن پیدا کنم و نمیدانم چرا پوستم سیاه شده است. یک بار هم به همسرم گفته بود من مطمئنم اینها به من آب مقطر تزریق کردهاند. البته این غیر از تزریقی است که به من هم گفته بود. میگفت مطمئنم چنین اتفاقی افتاده، چون هم دیده و هم پرسیده بود.

بهنام دائماً تحت نظر بود. حتی نمیتوانست بیرون برود. به محض اینکه از خانه خارج میشد، تعقیبش میکردند و در مورد خرید کردن و هر چـیز دیگری مدام از او سؤال میکردند. کلید خانه و وسایل شخصیاش را هم دزدیدند. به همین خاطر شبانهروز هوشیار بود و میگفت نمیتوانم بخوابم. چون هر لحظه احساس میکنم عدهای وارد خانهام میشوند.

الان هم هیچ مدرک و هیچ کدام از وسایل بهنام، نه لپتاپ و نه تلفنش، به دست ما نرسیده است. انگار اصلاً بهنامی برای آنها وجود نداشته است؛ اینطوری رفتار میکنند. دولت سوئیس تا این لحظه اصلاً پاسخگو نبوده، البته برای من قابل پیشبینی بود و من میدانستم. به دلیل اینکه چنین قضیهای بارها در طول تاریخ تکرار شده و حرکت جدیدی نیست.

 

خیبر: در مورد پیگیریهایی که انجام دادید هم توضیح بدهید.

پدرم از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه پیگیری کرده، اما واقعیت  این است که هیچ نتیجهای حاصل نشده است. حتی به پدرم چندین بار گفته بودند نمیتوانیم فشار بیاوریم! اگر فشار بیاوریم دیگر آنها جوابی نمیدهند.

زمانی که به ما اطلاع دادند، یک فشار و هجمهای وارد کردند تا سریع تصمیم بگیریم که رضایت میدهیم بهنام در سوئیس دفن شود یا نه! شرایط اینگونه بود که یک مرتبه فوت برادرم را اطلاع دادند، دلیلش را هم نمیدانستیم و مادرم هم تازه فوت شده بود و فشار میآوردند که زودتر تصمیم بگیریم.

برادر من به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، و به نظر من باید خود دولت پیگیری میکرد. پدر من به عنوان یک فرد سالخورده و بازنشستهای که دستش به جایی نمیرسد، باید فکر کند که چه اتفاقی برای پسرش افتاده و همزمان تصمیم بگیرد که رضایت میدهد بهنام در سوئیس دفن شود یا نه؟ وقتی همه چیز را کنار هم میگذاریم، میبینیم فشار زیادی به ما وارد شد.

سخنگوی وزارت خارجه هم در مورد این قضیه گفت هنوز رسماً اعلام نشده که چه اتفاقی رخ داده است. همین حرف هم در رسانهها منتشر شد. بعد خودشان حرف خودشان را نقض میکنند و میگویند اعلام شده که دلیل فوت بهنام بهرامی خودکشی بوده و با رضایت کتبی پدر بهنام، در آنجا دفن شده است. میتوانیم بگوییم این رضایتنامه دیکتهشده است. جلوی پدرم گذاشتند و ایشان هم امضا کرد. من اطلاعی ندارم، اما این احتمال هم وجود دارد که برادر من از کنسولگری کمک خواسته باشد.

 

خیبر: در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمائید.

خط قرمز صهیونیستها پرداختن به هولوکاست است. به طوری که اجازه نمیدهند هیچ کسی در این مورد صحبت کند. جدای از فعالیتهای فرهنگی بهنام، یک شیعه کشته شده که همسر و فرزند نداشت، این یعنی نسلکشی. چیزی که در طول تاریخ رخ داده است. در مهد آزادی بیان یعنی اروپا میتوان در مورد پیامبر (ص) و مقدسات اسلامی کاریکاتور کشید، اما کسی حق ندارد در مورد هولوکاست صحبت کند. خط قرمزشان هولوکاست است و کشورهای اروپایی هم به خاطر منافع خودشان و منافع اسرائیل متعهد هستند.

رهبر عزیزمان هم در سخنرانیشان اشاره میکنند که کشورهای اروپایی از جمله سوئیس، فرانسه، اتریش، آلمان و... متعهد هستند که امنیت روانی اسرائیل را در مورد هولوکاست تأمین کنند. امنیت روانی هم مرزی ندارد. وقتی صحبت از مرز جغرافیایی و امنیت یک کشور میشود، مشخص است. اما وقتی متعهد میشوند امنیت روانی رژیم صهیونیستی را تأمین کنند، این دیگر محدوده و مرز ندارد و باید همیشه، به گفته رهبر عزیزمان، امتیاز بدهند و غرامت پرداخت کنند.

برادر من هم که فعالیت ضد هولوکاست داشت، در یکی از همین کشورهایی که رهبری اشاره کردند، مستقر بود. به اعتقاد من، برادرم شهید راه قدس است و به دست دشمن اصلی یعنی صهیونیسم به شهادت رسید.

 

خیبر: انشاءالله خداوند به شما و خانواده محترم صبر بدهد. ممنون از اینکه در این گفت‌وگو شرکت کردید.  

 

لینک کوتاه: http://khbn.ir/INn4ZP

گفت‌وگو| هولوکاست به یک دروغ مقدس تبدیل شده است

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، باتوجه به فوت مشکوک بهنام بهرامی، هنرمند ضدصهیونیست ایرانی در سوئیس، خبرنگار پایگاه صهیونپژوهی خیبر گفتوگوی ویژهای با آقای «علیرضا سلطانشاهی»، پژوهشگر و کارشناس حوزه فلسطین انجام داده تا اهمیت هولوکاست برای صهیونیستها و روشهای مقابله با انکارکنندگان هولوکاست مورد بررسی قرار گیرد.

گفت‌وگو| بهنام تحت فشار بود، اما قطعاً خودکشی نکرده است

اصلاً در مورد پناهندهشدن یا گرفتن تابعیت سوئیس چیزی نگفت. در واقع هیچ وقت در این مورد صحبتی نمیکرد. بعید میدانم که خودکشی کرده باشد. چون بهنام آدمی نبود که بخواهد به خودکشیکردن فکر کند. این مسئله با روحیات و عقاید بهنام هم کاملاً در تضاد است. به همین دلیل من بحث خودکشی را کاملاً رد میکنم.

معرفی کتاب| آلمان نازی، گناهکار ابدی

اکثریت یهودیان در واقعه کوره‌های آدم سوزی از بین نرفتند بلکه در ماجرای اِس اِس و مشابه آن کشته شدند که بازهم تعدادشان از آنچه در هولوکاست گفته می‌شود کمتر است. ناگفته نماند که بخشی از آمار مردگان یهودی که در جنگ کشته شدند را به این ماجرای دروغین هولوکاست نسبت دادند.

یادداشت| افسانه‌ای برای مظلوم نمایی

هولوکاست واقعه‌ای برای مظلوم نمایی صهیونیست است که تجدیدنظرطلبان یهودی تمام تلاش خود را برای از بین بردن این واقعه دروغ می‌کنند اما حامیان هولوکاست این تجدیدنظرطلبان را تحت فشارهای مختلف روحی، روانی و قرار می‌دهند تا قدرت به‌دست آورده‌ از هولوکاست را نگه دارند.

 

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، با وجود اینکه غربی‌ها، صهیونیست‌ها و سرکرده‌های کشورهای غربی با تمام امکانات، تدابیر و تبلیغات وسیعی که درباره مسئله دروغین «هولوکاست» کرده‌اند، تا کنون ده‌ها محقق و مورخ بزرگ اروپایی و صدها استاد برجسته، با ارئه اسنادی متقن و محکم که هیچ صاحب نظری نمی‌تواند بر این مدارک اشکال وارد کند، مسئله دروغین هولوکاست را رد کرده‌اند.

افرادی همچون مارک وبر، داریوژ راتایژاک و آرمان آماردوس و از جمله هزاران نفری هستند که نسبت به نفوذ صهیونیسم معترض هستند و از طرفی هولوکاست را قبول ندارند، این گروه منتقد به مسئله دروغین و جعلی هولوکاست اغلب به «تجدید نظر طلبان» شهرت دارند.[۱]

 

هولوکاست چیست؟

به عقیده صهیونیسم، در یکی از سال‌های جنگ جهانی دوم، آلمان نازی ۶ میلیون یهودی را در اتاق‌های گاز اردوگاه آشویتس لهستان، سوزانده است. به این ماجرای کاذب، «هولوکاست» می‌گویند. این افسانه دروغین و داستان‌های مربوط به آن در چند دهه اخیر ابزار مظلوم‌نمایی صهیونیست‌های اسرائیل بوده است.

در این میان محققان بزرگی هم بوده‌اند که به مقابله با این قضیه دروغین پرداخته‌اند و به «تجدید نظرطلبان» مشهور شده‌اند که با ادله متقن خود این ماجرای جعلی را رد کرده‌اند.[۲] افرادی که با دلائل و مدراک متقن خود به مقابله با این مسئله دروغین پرداخته‌اند، بسیارند ولی به تعدادی از این افراد اشاره می‌کنیم:

  • گرمار رودولف: شیمیدان آلمانی که به خاطر نوشتن کتابی ارزشمند تحت عنوان «کالبد شکافی هولوکاست» در سال ۱۹۹۵ از آلمان گریخت و مدتی را در انگلیس و سپس در آمریکا زندگی کرد ولی در نهایت با تلاش یک گروه صهیونیستی موسوم به «ICE» به آلمان بازگردانده شد و درحال حاضر در زندان بسر می‌برد.

نکته قابل توجهی که در بین تمام مسئولین غربی وجود دارد، این است که هیچ پاسخی به منتقدین نمی‌دهند و فقط حکم قضایی صادر می‌کنند. هانری راک که خود جزو منتقدین هولوکاست و جزء تجدیدنظرطلبان است، درباره خودداری سران اروپا از بحث هولوکاست و برخورد قانونی با منتقدان به بحث هولوکاست گفت:

«آنها می‌دانند که در بحث با تجدیدنظرطلبان شکست می‌خورند؛ چون دلیلی ندارند که به ما ارائه دهند و ما را قانع کنند. ادله مطرح شده آنان بی‌معناست. یکی از اعتقادات مضحک آنان این است که نازی‌ها از چربی ۶ میلیون قربانی، صابون درست کردند و این در حالی است که بسیاری از یهودیان این را قبول ندارند ولی مخالفت خود را علنا اعلام نمی‌کنند.»

فرضیه تجدیدنظرطلبان با نامه یکی از یهودیان اثبات شد. وی در نامه خود بیان داشت: «شاید نازی‌ها چنین عقیده‌ای را در سر داشتند ولی هیچ وقت دست به چنین جنایتی نزدند. من از گورستان یهودیان در نیس دیدن کردم و قبری را مشاهده کردم که بر روی آن نوشته شده بود که در این قبر صابونی که از چربی قربانیان به دست آمده، دفن شده است و این واقعا احمقانه است.

هولوکاست دروغ بزرگی است که ۶۰ سالی یهودیان را به میدان بازی آورده است تا بهره خویش را ببرند و اروپایی‌ها آن را باور کردند یا اینکه وانمود به باور آن می‌کنند تا اقدامی صورت نگیرد.

 

تجدیدنظرطلبان و هولوکاست

۲-سرژ تیون: وی محقق علوم اجتماعی فرانسوی است که به خاطر انتقاد به هولوکاست و بیان دلائل و مدارکی که برای عقیده خود بیان کرد، مورد بی‌مهری صهیونیسم واقع شد و از شغلش اخراج گشت.

۳-ارنست زاندل: ناشر کانادائی الاصل که پس از چهل سال زندگی در کانادا به خاطر انتشار مقاله ریچارد هاروود که زنگ خطری برای لابی هولوکاست بود، از این کشور اخراج شد و هم اکنون هم به خاطر زیر سوال بردن تعداد قربانیان این ماجرای جعلی در زندان بوده و در انتظار محاکمه به سر می برد.[۳]

۴-استاگلیش: وی قاضی شهر هامبورگ آلمان بوده و نویسنده کتاب «افسانه آشویتس» است که این کتاب در اصل رساله دکترای وی بوده است و در آن مبحث هولوکاست را پر از تناقض و مملو از اشتباه خوانده است. با این وجود رساله دکترای وی پذیرفته شد ولی پس از انتشار این کتاب، مدرکش را پس گرفتند و وی را با کسر ۱۰% درصد از حقوقش مجازات کردند.

۵-پل رسینر: وی تحقیق مفصلی درباره اتاق‌های گاز آشویتس کرد و اتاق‌های گاز را ماجرا و مسئله‌ای ساختگی خواند.پس از انتشار این تحقیق به صورت کتاب، وی به همراه ناشر کتابش مجازات شد و وی را به پرداخت جریمه‌ای هنگفت و حبس تعلیقی محکوم کردند.

۶-هانری روکه: دکترای خود را به تحقیق در مورد اتاق‌های گاز و گاز زیکلون B اختصاص داد؛ پس از تحقیق فراوان در صحت ماجرای هولوکاست شک کرد. دانشگاه رساله دکترای وی را با رتبه ممتاز پذیرفت؛ ولی دولت فرانسه تصمیم دانشگاه را لغو و رتبه هانری را از او پس گرفت. این دخالت در تاریخ هزار ساله دانشگاه‌های فرانسه بی‌سابقه است.

منتقدین و منکرین هولوکاست از جایگاه علمی و روشنفکری بالایی برخوردارند و آنان با استناد به دلائل و مدارکی که در دست دارند، انتقادات خود را مطرح می‌کنند.

غرب بر هولوکاست تقدسی قائل است که حتی برای مقدسات دینی نیز وجود ندارد، به عنوان مثال می‌توان گفت در غرب فیلم‌ها و آثار هنری عرضه می‌شود که در آن به پیامبر خدا حضرت مسیح علیه السلام توهین می‌شود مانند آخرین وسوسه حضرت مسیح و اتفاقا نه تنها عرضه این آثار محدود نمی‌شود بلکه با تسهیلات افزون‌تر توسعه پیدا می‌کند و تکثیر می‌شود.

اما هولوکاست به هیچ وجه حتی نباید کوچک شمرده شود، چه برسد به اینکه آن را زیر سوال ببرند. برای آشنایی بیشتر با خیل تجدیدنظرطلبان دیگری همچون ابراهیم علوش، احمد رامی، احمد هوبر، فرد لوختر و می‌توانید به کتاب هولوکاست و تجدیدنظرطلبان مراجعه کنید.

این هاله را درحالی ایجاد کرده‌اند که هولوکاست یک مقوله عقیدتی نیست که با توهین و یا انتقاد به آن، عقاید اروپائیان جریحه‌دار شود. هولوکاست یک مبحث تاریخی است که یهودیان و جنبش صهیونیسم به وسیله آن سلطه‌گری می‌کنند. در واقع آنان با احیای هولوکاست درصدد اثبات مظلوم‌نمایی خود هستند، برای اینکه بتوانند در فلسطین و در مقابل منتقدین هولوکاست که به وسیله قلم و قدم خود سعی در انکار و ابطال هولوکاست دارند، با محدودیت قانونی و محاکمه‌های سخت مجازات می شوند.

 

 

 

 

نویسنده: سجاد سلیمی

[۱] سراج

[۲] مشرق نیوز

[۳]  تبیان

 

یادداشت| توطئه صهیونیسم در صحنه‌سازی هولوکاست

 برخی کتاب‌­ها هیتلر را یک یهودی می­‌دانند که مقدمات و زمینه شکل­‌گیری اسرائیل را ایجاد کرد. «کاردل» در کتاب «آدولف هیتلر، پایه‌گذار اسرائیل: اسرائیل در جنگ با یهود» رویدادهای منجر به جنگ جهانی دوم، هولوکاست و ایجاد حکومت اسرائیل و دیگر رویدادهای تاریخی را به همراه کسانی که مسئول آنها بودند را نشان می‌دهد.

افسانه‌ای به روایت متصدیان هولوکاست

صهیونیست‌ها و یهودیان این روزها تلاش دارند تا مسئله هولوکاست را در ایران نیز باورپذیر کنند و در این مسیر انتشاراتی مانند افق نیز همراهی می‌کند. نشر افق کتاب‌های زیادی با مضامین ضد دین منتشر کرده است که بدون هیچ دلیل و منطق و تنها با شیوه داستانی سعی در الغا مضامینی مخالف دین دارد.

هولوکاست؛ ابزاری در دست صهیونیسم

در مورد هویت اسرائیل یک‌سری مطالب روتین و متداول مطرح می­‌شود که بسیاری از آن‌ها بر محور هولوکاست است. کتاب «تاریخ پنهان صهیونیسم» این موارد را به چالش می‌­کشد و با طرح نکات جدید نشان می‌­دهد اسرائیل به دنبال این است که جنایات و اقدامات خود را پشت این نقاب و جو تبلیغاتی و رسانه‌­ای پنهان کند.

هولوکاست عامل هویت‌بخش رژیم صهیونیستی

تجربه و ساخت هویت یهودیان در اروپا، آمریکا و اسرائیل با بررسی رمان­‌ها و فیلم‌­های مختلف در این کتاب بررسی شده است. در واقع این کتاب نشان می­‌دهد آثار فرهنگی و هنری مانند فیلم و کتاب چگونه از هولوکاست به عنوان ابزاری برای هویت‌­بخشی به یهود و مقدمه‌­چینی برای تشکیل اسرائیل استفاده کرده است.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.