پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

یادداشت| تاریخچه طریقت کابالا

واژه قبالا یا کابالا، به باور متصوفه یهودی مشخص کننده آن رشته از تعالیمی است که به صورت شفاهی و سینه به سینه با استفاده از زبانی استعاری و سمبولیک، الگویی از حیات را ارائه می‌دهد که بر تفکر و مراقبه درونی و شکل ملایمی از رهبانیت و ریاضت تأکید می‌ورزد.

یادداشت| تجلی خداوند در کابالا

ان‌سوف، خدای پنهان، درک ناشدنی و دست نیافتنی کابالا برای این که خود را باورپذیر نماید و به مخلوقات بشناساند، باید مراحلی را از اختفاء تا تجلی طی کند. سفیروت همان تجلیات دهگانه‌ای است که ان‌سوف بدان واسطه خود را هویدا می‌سازد و به وسیله آنها دست به آفرینش می‌زند.

یادداشت| بررسی اندیشه خدای مکنون در کابالا

اگر گفته شود که هیچ معرفتی خواه ذهنی و عقلانی و خواه قلبی و مکاشفه‌ای- نمی‌توان نسبت به ان‌سوف حاصل کرد، موجودیت ان‌سوف نیز مورد تردید قرار می گیرد؛ زیرا این که بیان شود چیزی هست یا نیست، نوعی شناخت نسبت به آن است.

ابراهیم بن ابوالعفیا، بنیان‌گذار مکتب کابالا در اسپانیا

ابوالعفیا در ۳۱ سالگی در بارسلونا مدعی شد که به شناخت اسم حقیقی خداوند دست یافته است و به گونه‌ای ادعای نبوت کرد. پس از آن در اسپانیا برای تبلیغ اندیشه‌های خود به سفر پرداخت. در سال ۱۲۷۶م. به ایتالیا رفت و ضمن تبلیغ کابالا به تربیت شاگردانی پرداخت که هیچگاه از آنان راضی نبود.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

شبکه‌ای برای شناخت شدیدترین‌‌دشمن

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

امروز دشمن اصلی ما در دنیا، صهیونیست و استکبار است. پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است. چرا؟ چون بالاخره دولت آمریکا، یک دولت و متّکی به یک ملت است. در صورتی که اساساً دولت غاصب صهیونیستی، متّکی بر یک ملت نیست! ملت ساکن آن مناطق، ملتی است که امروز آواره است! اسراییل، از اوّل با ظلم و آدمکشی، با دروغ و فریب به وجود آمده است. مردم فلسطین، در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینی و اردوگاه نشینی زندگی می‌کنند. خانه‌های آنها و وطن آنها در اختیار کسانی است که از اروپا، از استرالیا، از آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته‌اند و یک ملت جعلی و دروغین به وجود آورده‌اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگی میکنند و دولتی هم دارند! اساساً چنین ملتی، وجود و هویّتی ندارد.