استاد شهریار زرشناس - خیبر
background

استاد شهریار زرشناس

شهریار زرشناس (متولد ۱۳۴۴) از نویسندگان ماهنامة سوره در دوران سردبیری شهید آوینی بوده است. او مدتی نیز ماهنامه‌ای فکری تحت عنوان “مشرق” را منتشر می‌کرد. در تاریخ فلسفه و روانشناسی در خارج از کشور تحصیل کرده و تاکنون بیش از بیست اثر مکتوب از او به چاپ رسیده است. همچنین نویسنده کتابهایی چون “اشاراتی دربارة لیبرالیسم در ایران”، “توسعه”، “جامعة مدنی”، “سرمایه سالاری”، “نیمه پنهان آمریکا”، “مبانی نظری غرب مدرن”، “واژه نامه فرهنگی، سیاسی”، “نگاهی کوتاه به تاریخچة روشنفکری در ایران (دو مجلد)” و “نیهیلیسم” است.
وی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و از سال ۷۱ در دانشگاه‌های مختلف مشغول به تدریس است.
زرشناس در حوزه ادبیات نیز ورودهایی داشته است که نمونه آن جستارهایی در ادبیات داستانی و مکاتب ادبی و برگزاری سلسله نشست هایی با موضوع نقد ادبی بوده است. در این حوزه نیز مانند دیگر حوزه ها رویکردی متفاوت و منحصر به خودش داشته است؛ یعنی با مبانی فلسفی و غرب شناختی خود به نقد و تحلیل مفاهیم موجود در ادبیات مدرن پرداخته است.