تصویب لایحه حمایتی از رژیم صهیونیستی در مجلس سنا
فعالیت‌های ضد صهیونستی، اعم از فرهنگی، هنری و اجتماعی و در عین حال امور اقتصادی و بازرگانی و حتی مبادلات دانشگاهی چندین سالی است که باعث شده است رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب خطاهای بزرگ نشود.به گزارش پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، با پایان گرفتن روند تعطیلی ادارات دولتی در ایالات متحده و از سرگیری فعالیت‌های عادی، سنای آمریکا قصد دارد لایحه‌ای را در حمایت از رژیم صهیونیستی به تصویب رساند که به موجب آن هر نهاد و یا گروهی که از تحریم رژیم جعلی اسرائیل جانبداری یا حمایت می‌کند، مورد مجازات و تحریم متقابل قرار گیرد.

منابع محلی می‌گویند که چنین تصمیمی برای ابراز حمایت آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی اهمیت بسیار دارد و بازدارنده عوامل و حکومت‌هایی که می‌خواهند به رژیم صهیونیستی آسیب برسانند، است.

فعالیت‌های ضد صهیونستی، اعم از فرهنگی، هنری و اجتماعی و در عین حال امور اقتصادی و بازرگانی و حتی مبادلات دانشگاهی چندین سالی است که باعث شده است رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب خطاهای بزرگ نشود.

به گزارش منابع عبری شماری از اعضای حزب دموکرات در سنا با این طرح مخالفت می‌ورزند ولی جمهوریخواهان، آن را آزمونی برای ابراز پشتیبانی از رژیم غاصب اسرائیل می‌دانند.

گفتنی است که سنا تصمیم دارد در روزهای آینده به بررسی لایحه‌ای بپردازد که نام آن “قانون تقویت امنیت ایالات متحده در غرب آسیا” نام گرفته و قرار است در این هفته به رای گیری نهاده شود.

به موجب این لایحه، هر ایالت در آمریکا و حتی هر شهر مجاز است شرکت‌ها و گروه‌های آمریکایی را که خواهان تحریم رژیم صهیونیستی هستند، مورد بایکوت قرار دهند و آنها را مجازات کنند.

نهادی با نام بی دی اس که چندین سال است با راه‌اندازی کمپین‌های علیه رژیم صهیونیستی می‌کوشد از طریق تحریم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دست رژیم کودک کش صهیونیستی را از جنایات و کشتار کوتاه کند.