حمایت یکی از نمایندگان امریکا از جنبش تحریم اسرائیل
بتی مک‌کلوم عضو مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای، مخالفت خود را با بیانیه مجلس در محکومیت جنبش تحریم اسرائیل «بی دی اس» بیان کرد. مردم فلسطین نیز دارای حق عدالت و تساوی هستند. و اسرائیل باید دست از اشغالگری بردارد.پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، بتی مک‌کلوم (Betty McCollum) عضو مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای، مخالفت خود را با بیانیه مجلس در محکومیت جنبش تحریم اسرائیل «بی دی اس» بیان کرد. او نوشت: مردم فلسطین نیز دارای حق عدالت و تساوی هستند. و باید اسرائیل دست از اشغالگری بردارد. بیانیه هفته قبل مجلس در محکومیت جنبش تحریم اسرائیل بی دی اس، اعمال وحشیانه و غیر انسانی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نادیده گرفته است. بیانیه هفته گذشته مجلس امریکا، واقعیت ها را نادیده گرفته است و در حمایت از اشغال نظامی و نقض حقوق بشر است. بیانیه مجلس در مخالفت با تحریم اسرائیل، باعث تقویت اسرائیل نخواهد شد، بلکه آمریکا را در نظر مردم جهان رسوا خواهد کرد.

هفته گذشته ۳۵۰ نفر از نمایندگان امریکا در بیانیه ای جنبش تحریم اسرائیل موسوم به بی دی اس را محکوم کردند. این بیانیه با مخالفت ۱۶ نفر از نمایندگان مواجه شد.

منبع:

https://mccollum.house.gov/sites/mccollum.house.gov/files/documents/19.0723statement_H%20Res%20246%20Opposition.pdf