سخن نگاشت/ اتحاد امت اسلامی حول محور فلسطین
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت/ ناتوری کارتا؛ جنبش ضد صهیونیستی سخن نگاشت/ هولوکاست؛ خط قرمز صهیونیسم سخن نگاشت/ اسطوره‌های صهیونیستی و سینمای معاصر سخن نگاشت/ رژیم صهیونیستی از آپارتاید هم بدتر است