سخن نگاشت/ تاثیر تفکر مقاومتی بر تشکیل جبهه مقاومت
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت/ رویای یهودی سخن نگاشت/ عاقبت رژیم صهیونیستی! سخن نگاشت/ انتقاد از اسرائیل، نه!