سخن نگاشت/ رویای یهودی
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت/ عاقبت رژیم صهیونیستی! سخن نگاشت/ انتقاد از اسرائیل، نه! سخن نگاشت/ معامله قرن؛ نابودی جهان اسلام