سخن نگاشت/ معامله قرن؛ نابودی جهان اسلام
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت/ جبهه مقاومت کابوس صهیونیست‌ها سخن نگاشت/ حقوق بشر به سبک صهیونیستی سخن نگاشت/ نفوذ اختاپوسی سخن نگاشت/ آمریکا مستعمره اسرائیل