به گزارش پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، تایمز اسرائیل، جروزالیم پست، دیعوت آحارونوت، هاآرتص و … به صورت مستقل نسبت به مسئله یهودی ستیزی در این ایام مطالبی را به صورت منظم منتشر کرده‌اند.

هاآرتص با بیان این نکته که یک سوم یهودیان آلمان یهودی ستیزی را تجربه کردند به مظلوم نمایی پرداخت و اشاره کرد: کلیپ منتشر شده از درگیری جوان عرب مهاجر با یک یهودی بخش کوچکی از یهودی ستیزی در کوچه پس کوچه‌های برلین را به نمایش می‌گذارد.

این کلیپ منتشر  شده که کمتر از یک دقیقه است، در فضای مجازی پر شده تا نمایشی از مظلومیت یهودیان را به تصویر بکشد.

خبرها حاکی از آن است که دولت آلمان هنوز به خاطر واقعه دوران نازی به صهیونیست‌ها غرامت پرداخت می‌کند و دولت‌های دیگر مانند لهستان و … نیز برای اتفاقاتی که در کشورشان علیه یهودیان صورت گرفته است به پرداخت غرامت تن داده‌اند.

این در حالی است که هنوز مسئله هولوکاست به صورت عینی و تاریخی ثابت نشده است.