معرفی حزب «اسرائیل خانه‌ما» - خیبر

گزارش

معرفی حزب «اسرائیل خانه‌ما»

۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۸:۲۰

«اسرائیل خانه‌ما» حزبی است که راه‌حل نزاع بین رژیم‌صهیونیستی و مردم فلسطین را در تشکیل دوکشور یهودی و فلسطینی می‌بیند. البته اسرائیل خانه‌ما تلاش می‌کند تا درصورت اجرایی شدن طرح مذکور، کشور جعلی اسرائیل به سرزمینی تماماً یهودی تبدیل شده و در مقابل بخش کوچکی از سرزمین فلسطین نیز در اختیار مردم فلسطین و اعراب قرار گیرد. درخصوص ایران نیز حمایت از تحریم علیه جمهوری‌اسلامی و پافشاری بر خروج ایران از سوریه دیگر سیاست‌های خارجی اسرائیل خانه‌ما و آویگدور لیبرمن هستند. این حزب در حوزه سیاسی‌داخلی نیز معتقد است امنیتی کردن رژیم‌صهیونیستی، انتقال یهودیان جهان به اراضی‌اشغالی و افزایش نیروی‌کار در اسرائیل باعث می‌شود تا رژیم‌صهیونیستی اهمیت بیشتری در منطقه و جهان پیدا کند.

پایگاه صهیون پژوهی خیبر – حزب «اسرائیل خانه‌ما» در سال ۱۹۹۹م. توسط «آویگدور لیبرمن» تأسیس شد و در شمار احزاب راست‌گرا و سکولار اسرائیل قرار دارد.[۱] این حزب که مؤسس آن از روس‌تبارهای یهودی است به نوعی نمایندگی جمعیت روس‌های یهودی حاضر در اراضی‌اشغالی را برعهده دارد .اصلی‌ترین هدف و دیدگاه این حزب را می‌توان در معرفی کشور جعلی اسرائیل به عنوان وطن یهودیان و تلاش برای پیشرفت و قدرتمندشدن رژیم‌صهیونیستی خلاصه کرد.[۲]

حزب «اسرائیل خانه‌ما» از بدو تأسیس نتایج زیر را در انتخابات «کنست» اسرائیل به دست آورده است:[۳]

 • انتخابات سال ۱۹۹۹؛ ۴ کرسی
 • انتخابات سال ۲۰۰۶؛ ۱۱ کرسی
 • انتخابات سال ۲۰۰۹؛ ۱۵ کرسی
 • انتخابات سال ۲۰۱۵؛ ۶ کرسی
تشکیل نظام یهودی

حزب اسرائیل خانه‌ما، چشم‌انداز رؤیاگونه خود برای نظام جنایتکار اسرائیل را در تبدیل این رژیم به یک نظام یهودی قدرتمند و دموکراتیک ترسیم کرده است. حزب مذکور اعتقاد دارد کشور جعلی اسرائیل باید به کشوری جذاب و امن تبدیل شود تا شهروندان در آن با میل و رغبت کامل زندگی کنند. اسرائیل خانه‌ما نیل به چنین هدفی را درگرو تحقق چهار سیاست اصلی می‌داند:[۴]

 1. ایجاد امنیت برای رژیم‌صهیونیستی:

تئوریسین‌های حزب اسرائیل خانه‌ما اعتقاد دارند برقراری امنیت در اراضی‌اشغالی و اطراف آن مهم‌ترین عاملی است که موجب می‌شود کشور جعلی اسرائیل از یک کشور کوچک به کشوری مهم و قدرتمند تبدیل شود. از این‌رو آنان معتقدند لازم است تا در حوزه امنیت اسرائیل فعالیت بسیار ویژه‌ای انجام گیرد.

در مرحه اول امنیتی‌تر کردن فضای اراضی‌اشغالی، این حزب تلاش می‌کند تا به هر شکل ممکن از رسیدن پول به جنبش حماس جلوگیری کرده و همچنین قوانینی را در کنست تصویب کند تا فلسطینی‌هایی که نظامیان صهیونیستی را به قتل می‌رسانند اعدام شوند. این حزب در مرحله دوم نیز به مسئله صلح و تشکیل دو دولت یهودی و فلسطینی پرداخته و معتقد است هرچه زودتر باید این طرح اجرایی شود.

 1. جذب یهودیان از سراسر جهان و انتقال آنان به اراضی‌اشغالی:

اسرائیل خانه‌ما معتقد است میان افزایش جمعیت یهودی در کشور جعلی اسرائیل، رشد اقتصاد و امنیت رابطه مثبتی وجود دارد؛ لذا این حزب در چشم‌انداز خود بر جذب سه و نیم میلیون یهودی به اراضی‌اشغالی تأکید می‌کند. البته اولویت انتقال یهودیان به اراضی‌اشغالی با یهودیانی است که در رشته‌های مهندسی، پزشکی و اقتصادی دارای تخصص هستند و می‌توانند به رژیم‌صهیونیستی کمک کنند. درواقع این حزب می‌کوشد تا یهودیان متخصص را به واسطه تشویق به زندگی در سرزمین فلسطین تحریک کرده و ضمن کاهش هزینه‌های رژیم‌صهیونیستی، مسیر پیشرفت این رژیم در حوزه‌های یاد شده را هموار سازد.

 1. پیشرفت اقتصادی و افزایش بودجه دولت رژیم‌صهیونیستی:

حزب اسرائیل خانه‌ما افزایش بودجه دولت جعلی اسرائیل را بسیار مهم می‌داند و لذا معتقد است بودجه مدنظر بایستی از راهی به جزء افزایش مالیات تأمین شود. تئوریسین‌های اسرائیل خانه‌ما، راه‌حل افزایش بودجه را افزایش تعداد شرکت‌ها، تولیدی‌های کوچک و در نتیجه افزایش نیروی‌کار در اراضی‌اشغالی می‌دانند.

 1. به روز شدن سیاست‌های آموزشی رژیم‌صهیونیستی:

از نظر حزب اسرائیل خانه‌ما، لازم است تا سیستم آموزشی اسرائیل به گونه‌ای تتنظیم شود که دانش‌آموزان و دانشجویان برجسته‌ای تربیت شوند تا رژیم‌صهیونیستی بتواند در راستای اجرای اهداف خود از نیروی‌انسانی یهودیِ ساکن در اراضی‌اشغالی استفاده نماید.

اصلی‌ترین سیاست حزب اسرائیل خانه‌ما در قبال مسئله فلسطین، موافقت این حزب با طرح تأسیس دو کشور یهودی و فلسطینی است. البته حزب مذکور جزو احزاب راست‌گرای اسرائیل به شمار می‌رود و از این‌رو طرح صلح مدنظر اسرائیل خانه‌ما با سایر احزاب چپ‌گرا متفاوت است.

بر اساس برنامه صلح این حزب که به «برنامه لیبرمن» شهرت دارد لازم است تا برای تشکیل دو دولت، مرزبندی‌ها تغییر کرده و میان دو کشور فلسطینی و یهودی به گونه‌ای مرزبندی شود تا اکثریت یهودیان در کشور جعلی اسرائیل مستقر شده و همه‌ی اعراب و مسلمانان نیز در کشور فلسطین ساکن شوند. لیبرمن در تشریح طرح خود ضمن معرفی برنامه صلح مدنظرش به عنوان بهترین راه‌حل موجود برای پایان دادن به منازعات فلسطین و اسرائیل، معتقد است برای اجرایی شدن این طرح باید یهودیان ساکن اراضی‌اشغالی در طی یک رفراندوم موافقت خود را با طرح صلح لیبرمن اعلام نمایند.[۵]

پاکسازی سرزمین فلسطین از اعراب و مسلمانان

به عبارت دیگر این حزب به دنبال طرحی است تا کشور جعلی اسرائیل را از مسلمانان و اعراب خالی کرده و به یک کشور تماماً یهودی تبدیل کند و نیز محدوده‌ای کوچک را به مردم فلسطین و اعراب فلسطینی تخصیص دهد. همانطور که از مطرح شدن بحث رفراندوم نیز پیداست، لیبرمن و به طور کلی حزب اسرائیل خانه‌ما اساساً برای نظر مردم فلسطین ارزشی قائل نیستند و اجرای طرح را منوط به موافقت یهودیان و صهیونیست‌های ساکن در اراضی‌اشغالی می‌دانند.

حزب اسرائیل خانه‌ما تمام جنبش‌هایی که برضد رژیم‌صهیونیستی فعالیت می‌کنند را تروریست می‌‎داند و البته حماس را در رأس این گروه‌ها قرار می‌دهد. از نظر حزب مذکور، راز موفقیت جنبش حماس در بهره‌گیری از سه منبع ایدئولوژی، مالی و عملیاتی خلاصه می‌شود. لذا این حزب راهکارهایی را برای مقابله با حماس و سایر گروه‌های مقاومت معرفی می‌کند که عبارتند از:[۶]

 • برخورد خشن‌تر با سران گروه‌های مقاومت و تلاش برای ترور آنان
 • جلوگیری از انتقال پول و منابع‌مالی به حماس
 • تصویب قانون اعدام نظامیان و غیرنظامیانی که در عملیات‌های ضدصهیونیستی حضور داشته و صهیونیست‌ها را کشته‌اند
 • تحویل ندادن پیکر شهدای حماس و سایر شهدای فلسطینی به خانواده‌های خود
 • اخراج اعراب ساکن اراضی‌اشغالی که از نظر رژیم‌صهیونیستی تروریست هستند
مواضع سیاسی لیبرمن

درخصوص رویکردها و سیاست‌های اصلی حزب اسرائیل خانه‌ما مطالبی عنوان شد؛ اما از آنجا که نام این حزب با بنیان‌گذار و رهبر آن یعنی آویگدور لیبرمن گره خورده است، معرفی و آشنایی با مواضع لیبرمن می‌تواند مواضع اسرائیل خانه‌ما را هرچه بیشتر نمایان کند.

در کارنامه سیاسی آویگدور لیبرمن و خدمت او به رژیم‌صهیونیستی، مدیریت چندین وزارتخانه از قبیل وزارت انرژی، حمل و نقل، امور استراتژیک، امور خارجه و وزارت جنگ و معاونت نخست‌وزیری اسرائیل در دوره‌های مختلف دیده می‌شود.

لیبرمن نسبت به مردم فلسطین دیدگاه بسیار تندی داشته و هیچ‌گاه از کشتار این مردم مظلوم عقب‌نشینی نکرده است. او همچنین براساس اعتقاد کلی حزبش نسبت به برخورد با مردم فلسطین، معتقد است فلسطینی‌هایی که موجب کشته شدن نظامیان صهیونیستی هستند باید اعدام شوند.[۷] لیبرمن در زمان حضور در سمت وزارت‌جنگ اسرائیل نیز همواره شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ بازگشت را تهدید به برخورد خشن و قتل می‌کرد.[۸]

لیبرمن درحالی اینگونه مواضع را اتخاذ می‌کند که نظامیان صهیونیستی در طی هفت دهه‌ی اخیر و پس از اشغال فلسطین، گاه و بی‌گاه مردم فلسطین را مورد هجوم و تجاوز نظامی قراره داده‌اند. اما لیبرمن ضمن بی‌اعتنایی به این امر و در دفاع از کشتار مردم فلسطین مدعی است که همه مردم غزه عضو نظامی جنبش حماس هستند، از این جنبش پول دریافت می‌کنند و شهروند عادی محسوب نمی‌شوند.[۹] از این موضع می‌توان متوجه شد که لیبرمن سعی دارد با بهانه‌های دروغین، تجاوز به حقوق مردم فلسطین و کشتار آنان را توجیح کند.

مواضع لیبرمن در برابر مقاومت

موضع لیبرمن در قبال جنبش حماس را نیز می‌توان با استفاده از عبارت «برخورد خشن‌تر» توصیف کرد. او مدتی پیش از اعلام استعفای خود از وزارت‌جنگ رژیم‌صهیونیستی در طی جلسه‌ای با نظامیان ارشد اسرائیل گفته بود: «مذاکره با گروه حماس بی‌فایده است و تنها عملیات‌های گسترده علیه فلسطینی‌ها و حماس می‌تواند امنیت رژیم‌صهیونیستی در مرزها را تأمین کند».[۱۰]

مواضع لیبرمن در برابر جمهوری اسلامی ایران

لیبرمن در مدتی که وزارت‌جنگ رژیم‌صهیونیستی را برعهده داشت، همواره و در اکثر موضع‌گیری‌هایش علیه ایران درخصوص لزوم خروج نیروهای نظامی جمهوری‌اسلامی از سوریه صحبت می‌کرد.[۱۱] از نظر او بحران سوریه تنها درصورتی به راه‌حل نهایی می‌رسد که ایران از سوریه خارج شده و فردی به غیر از بشار اسد قدرت را در سوریه در دست گیرد.[۱۲]

چنین سخنانی از سوی لیبرمن همواره با چاشنی یک بلوف بزرگ ترکیب می‌شد. چاشنی مدنظر برای مقابله با جمهوری‌اسلامی، استفاده از مسئله تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران بود. درحقیقت رژیم‌صهیونیستی و شخص لیبرمن بعد از اعمال هرگونه محدودیت از سوی ایالات‌متحده علیه ایران خوشحال شده و از این عامل برای واقعی جلوه دادن دروغ‌های خود و ضعیف نشان‌دادن جمهوری‌اسلامی استفاده می‌کردند. دست آخر نیز سال گذشته، هنگامی که ترامپ همه تحریم‌ها علیه ایران را مجدداً بازگرداند، لیبرمن ضمن تعبیر اقدام ترامپ به تحولی عظیم در منطقه به تمجید از اقدام رئیس‌جمهور ایالات‌متحده پرداخت.[۱۳]

اختلاف نتانیاهو و لیبرمن

مطرح شدن بحث انتخابات زودهنگام در اسرائیل را می‌توان نتیجه اختلاف پیش‌آمده میان نتانیاهو و لیبرمن دانست. اواخر سال ۲۰۱۸م. جنگی بین رژیم‌صهیونیستی و غزه شکل گرفت که این نزاع سرانجام با تن‌دادن نتانیاهو به آتش‌بس پایان یافت. لیبرمن پس از اعلام آتش‌بس از سوی نتانیاهو، استعفای خود از وزارت‌جنگ رژیم‌اشغالگر را مطرح کرد. او دلیل خروجش از کابینه را و تسلیم شدن نتانیاهو در برابر جنبش حماس و مردم فلسطین اعلام کرد.[۱۴]

لیبرمن بلافاصله پس از استعفا از اختلافات موجود میان خود و نتانیاهو صحبت کرده و اعلام کرد تمام اعضای حزب اسرائیل خانه‌ما از ائتلاف با حزب لیکود خارج می‌شوند.[۱۵] با خروج حزب لیبرمن از ائتلاف حاکم مسئله انتخابات زودهنگام پیش‌آمد و بناشد تا انتخابات پارلمانی اسرائیل در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۱۹م. مصادف با ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ برگزار شود.

اسرائیل خانه‌ما در انتخابات ۲۰۱۹

لیبرمن نیز تصمیم گرفت با حزب خود در انتخابات بیست و یکمین دوره کنست حاضر شود؛ و لذا لیست ده نفره زیر را به عنوان کاندیداهای حزب اسرائیل خانه‌ما معرفی کرد:[۱۶]

 1. AvigdorLiberman
 2. OdedForer
 3. YevgenySuba
 4. Eli Avidar
 5. YuliaMalinovsky
 6. Hamad Amar
 7. Alex Kushnir
 8. Mark Ifraimov
 9. LimorMagenTelem
 10. ElinaBardoch-Yalov

لیبرمن و حزب اسرائیل خانه‌ما با وجود مواضع ضدفلسطینی و رویکرد حمایت از کشور جعلی اسرائیل، وضعیت خوبی در نظرسنجی‌های انتخاباتی ندارند.

تقریباً در تمام نظرسنجی‌هایی که رسانه‌های صهیونیستی انجام داده‌اند، اسرائیل خانه‌ما در رده آخر لیست و با احتمال کسب ۴ کرسی قرار دارد. همچنین برخی از نظرسنجی رسانه‌ها نشانگر این هستند که حزب لیبرمن نمی‌تواند حداقل آرای لازم برای ورود به کنست را کسب کند.[۱۷]

این نتایج ضعیف باعث شد تا لیبرمن به شدت واکنش نشان داده و نظرسنجی‌های انجام گرفته را فاقد اعتبار عنوان کند. از نظر او حزب اسرائیل خانه‌ما در واقعیت نتیجه بهتری کسب خواهد کرد و نظرسنجی‌ها با هدف ایجاد جنگ‌روانی علیه لیبرمن و حزبش درحال انتشار هستند.[۱۸]

نتیجه‌گیری

به طور کلی «اسرائیل خانه‌ما» حزبی است که راه‌حل نزاع بین رژیم‌صهیونیستی و مردم فلسطین را در تشکیل دوکشور یهودی و فلسطینی می‌بیند. البته که اسرائیل خانه‌ما تلاش می‌کند تا درصورت اجرایی شدن طرح مذکور، کشور جعلی اسرائیل به سرزمینی تماماً یهودی تبدیل شده و در مقابل بخش کوچکی از سرزمین فلسطین نیز در اختیار مردم فلسطین و اعراب قرار گیرد. در مسئله حماس برخورد خشن و سرکوب، درخصوص ایران نیز حمایت از تحریم علیه جمهوری‌اسلامی و پافشاری بر خروج ایران از سوریه دیگر سیاست‌های خارجی اسرائیل خانه‌ما و آویگدور لیبرمن هستند. این حزب در حوزه سیاسی‌داخلی نیز معتقد است امنیتی کردن رژیم‌صهیونیستی، انتقال یهودیان جهان به اراضی‌اشغالی و افزایش نیروی‌کار در اسرائیل باعث می‌شود تا رژیم‌صهیونیستی اهمیت بیشتری در منطقه و جهان پیدا کند.

 

مجید رحیمی

 

 

[۱] .https://beytenu.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F/

[۲].https://www.jewishvirtuallibrary.org/yisrael-beiteinu-political-party

[۳].https://en.idi.org.il/israeli-elections-and-parties/parties/yisrael-beytenu/

[۴].https://beytenu.org.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F/

[۵].https://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/My-blueprint-for-a-resolution

[۶].https://beytenu.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F/

[۷].https://fa.alalamtv.net/news/4053096

[۸].https://www.mehrnews.com/news/4262605
http://www.palestinechronicle.com/lieberman-refuses-investigation-vows-harsher-military-response/

[۹].http://www.palestinechronicle.com/israeli-defence-minister-lieberman-no-innocent-civilians-gaza/

[۱۰].https://www.timesofisrael.com/signaling-war-liberman-urges-cabinet-to-okay-serious-blow-to-hamas-in-gaza/

[۱۱].https://farsi.palinfo.com/print/2018/7/2

[۱۲].https://www.yjc.ir/fa/news/5884680

[۱۳].http://fa.timesofisrael.com/9/

[۱۴].http://www.iribnews.ir/fa/news/2294835

[۱۵].https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46207094

[۱۶].https://www.timesofisrael.com/liberman-unveils-yisrael-beytenu-candidates-leaves-out-veteran-lawmakers/

[۱۷].https://knessetjeremy.com/category/knesset/polls/

[۱۸].http://qodsna.com/fa/325386

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin
لینک خبر : https://kheybar.net/?p=20133

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *