مهاجران یهودی هند به اسرائیل
در ميان جامعه يهوديان هند، سازمان‌ها و مراكزي شكل گرفته است كه برخي از آنها از رژيم صهيونيستي حمايت مي‌كنند و در برقراري رابطه هند و اسرائيل نيز نقش فعال بر عهده داشته‌اند.پایگاه صهیون پژوهی خیبر، بعد از تشكيل رژيم اسرائيل، عده زيادي از يهوديان به آنجا مهاجرت كردند. به عنوان نمونه مي‌توان از مهاجرت ۲۵۰۰۰ تن از یهودیان هند به اسرائيل ياد كرد.

اين جمعيت نسبت به جمعيت هندوستان اقليتي بسيار اندك مي‌باشد، ولي به نسبت جمعيت خود، فعاليت گسترده سياسي و ديني در ابعاد مختلف را سازماندهي و اجرا مي‌كند كه برجسته‌ترين آنها عادي‌سازي روابط دو كشور هند و رژيم اشغالگر قدس مي‌باشد.

يهوديان هند به طور كلي به سه گروه قومي تقسيم مي‌شوند: بني‌اسرائيل، كوچيني و بغدادي

در ميان جامعه يهوديان هند، سازمان‌ها و مراكزي شكل گرفته است كه برخي از آن‌ها از رژيم صهيونيستي حمايت مي‌كنند و در برقراري رابطه هند و اسرائيل نيز نقش فعال بر عهده داشته‌اند.

ارتباط هند و اسرائيل در همين راستا قابل ارزيابي است. امروزه اسرائيل يكي از عمده‌ترين ارائه دهندگان فن‌آوري نظامي به هند است و هندوستان يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري اسرائيل در اين زمينه محسوب مي‌شود.

 

ر.ک: “سفر صهیونیسم به هند”, علی ابوالحسنی منذر, ص۱۴-۲۱, زمانه, شماره ۳۹, ۱۳۸۴٫