نتانیاهو دومین نخست وزیر فاسد در تاریخ سیاسی اسرائیل
۳۰ درصد از اسرائیلی ها معتقدند نتانیاهو بسیار فاسد و ۲۵ درصد معتقدند وی فاسد است؛ همچنین نظر سنجی انجام شده حاکی از آن است که ۴۹ درصد از عرب های ساکن در اراضی اشغالی نیز نتانیاهو را فردی فاسد می دانند.به گزارش سرویس سیاسی پایگاه صهیون پژوهی خیبر به نقل از قدسنا بر اساس یک نظر سنجی انجام شده گسترده در اراضی اشغالی در مورد فساد، بیشتر اسرائیلی ها معتقدند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی فاسد است. همچنین بیشتر شرکت کنندگان در این نظر سنجی به افیخای مندلبلیت مشاور حقوقی دولت نیز اطمینان ندارند. روزنامه عبری زبان هاآرتض امروز پنجشنبه پیش از اعلام قریب الوقوع تصمیم مندلبلیت در خصوص ارائه دادخواست علیه نتانیاهو در مورد پرونده‌های فساد وی نتایج این نظر سنجی را منتشر کرده است.

 این نظر سنجی که توسط دکتر دورون نیفوت پژوهشگر سیاسی دانشگاه حیفا انجام شده بیانگر آن است که ۳۰ درصد از اسرائیلی ها معتقدند نتانیاهو بسیار فاسد و ۲۵ درصد معتقدند وی فاسد است و همچنین ۲۵ درصد معتقدند وی به هیچ وجه فاسد و ۲۰ درصد معتقدند وی فاسد نیست.

تنها ۹ درصد از شرکت کنندگان در پاسخ به سوالی در خصوص میزان اعتماد به مندلبلیت اظهار کرده اند که به وی بسیار اعتماد داشته، ۳۲ درصد به اعتماد داشته، ۳۱ درصد کمی اعتماد داشته و ۱۴ درصد دیگر هیچ اعتمادی به این مسئول اسرائیلی نداشته اند و ۱۴ درصد دیگر هیچ نظری در این مورد ابراز نکرده اند.

در بخش دیگری از این نظر سنجی به بررسی موضع حریدیم ها و کسانی که در انتخابات به حزب لیکود رای می دهند در این خصوص پرداخته شده است. ۸۵ درصد از متدینین، ۸۰ درصد از حریدیم ها و ۸۸ درصد از کسانی که قصد دارند در انتخابات آینده کنست به حزب لیکود رای دهند نتانیاهو را فاسد نمی دانند. ۷۵ درصد از حریدیم ها و ۶۵ درصد از کسانی که به حزب لیکود رای می دهند و در این نظر سنجی شرکت کرده اند معتقدند دستگاه های مجری قانون برای مقابله با نتانیاهو مشارکت می کنند.

بیشتر بخوانید:

دست و پا زدن نتانیاهو در منجلاب انتخابات

عناصر چالش‌برانگیز در انتخابات ۲۰۱۹ اسرائیل

همچنین بیش از ۶۰ درصد از طرفداران حزب لیکود و بیش از ۸۰ درصد از طرفداران احزاب شاس و یهودت هتوراه نسبت به پلیس اسرائیل اظهار بی اعتمادی کرده اند.

در زمینه رسانه ها نیز نزدیک به ۹۰ از حریدیم ها و متدینین اعلام کرده اند که آنها نیز در تلاش برای برکناری نتانیاهو از نخست وزیری مشارکت داشته و ۱۰۰ درصد از حامیان احزاب شاس و یهودت هتوراه نیز رسانه ها را غیر منصف دانسته اند. ۷۷ درصد از رای دهندگان به حزب لیکود و ۸۸ درصد از رای دهندگان به حزب راست جدید در انتخابات آینده با این نظر موافق بوده و در مقابل ۸۷ درصد از رای دهندگان به حزب کار و ۸۰ درصد از رای دهندگان به حزب میرتس در انتخابات کنست به رسانه ها اعتماد داشته اند.

همچنین تفاوت دیدگاه فراوانی در خصوص فراگیری فساد میان حامیان احزاب راستگرا و احزاب چپ – میانه در این نظر سنجی مشاهده می شود. شرکت کنندگان در مواجه با سوالی درباره اینکه آیا نتانیاهو منافع سرمایه داران را در برابر پوشش رسانه ای در حمایت از خود رعایت می کند یا خیر، ۴۶ درصد از حامیان حزب لیکود،۵۰ درصد از حامیان حزب یهودت هتوراه و ۵۵ درصد از حامیان حزب خانه یهودی با این مساله مخالفت کرده اند. در مقابل اما ۹۱ درصد از حامیان حزب امنیت برای اسرائیل به رهبری بنی گانتس و ۱۰۰ درصد حامیان حزب میرتس با این مساله موافقت نموده اند.

بر اساس این نظر سنجی نتانیاهو جایگاه دومین نخست وزیر فاسد در تاریخ سیاسی اسرائیل را به خود اختصاص داده است در حالی که ایهود اولمرت نخست وزیر سابق در رتبه اول و ایهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیل در رتبه سوم قرار دارد.

همچنین نظر سنجی انجام شده حاکی از آن است که ۴۹ درصد از عرب های ساکن در اراضی اشغالی نیز نتانیاهو را فردی فاسد می دانند.