عکس نوشته/نوکر و دنباله‌رو آمریکا و صهیونیست‌ها - خیبر