وضعیت کنونی جمهوری اسلامی همان اوضاع پایانی جنگ صفین است
استاد مهدی طائب منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبراستاد مهدی طائب

منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر