پوستر/ مقاومت تنها راه آزادی فلسطین است
آنهایی که باید بخوانید : سخن نگاشت/ نفوذ اختاپوسی سخن نگاشت/ آمریکا مستعمره اسرائیل سخن نگاشت / روابط بن‌سلمان با تاجر فحشای یهودی سخن نگاشت/ بی هویت‌تر از آمریکا!