پوستر نماز جماعت در قدس
آنهایی که باید بخوانید : پوستر/ موضع ما در مقابل رژیم صهیونیستی همان موضع همیشگی… پوستر/ اسرائیل باید از بین برود