چرایی کمک به فلسطین
مصاحبه اختصاصی با استاد علیرضا سلطان‌شاهی منبع: واحد چندرسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : نفوذ آژانس یهود در بحران‌های جهان رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را قطعا نخواهد دید یهود ستیزی؛ واقعیت یا دستاویز سیاسی اسرائیل به آخر خط رسیده‌ استمصاحبه اختصاصی با استاد علیرضا سلطان‌شاهی

منبع: واحد چندرسانه‌ای خیبر