کلیپ/ اعتراض نوازنده جوان در مورد نژادپرستی در اسرائیل
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ درگیری مذهبیون افراطی با سکولارها کلیپ/ اعترافات وزریر سابق آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی کلیپ / پشت پرده ترور هوگو چاوز کلیپ/ افشای تصاویر شهادت فتحی شقاقی از سوی رژیم صهیونیستی…