کلیپ/ اعترافات وزریر سابق آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ / پشت پرده ترور هوگو چاوز کلیپ/ افشای تصاویر شهادت فتحی شقاقی از سوی رژیم صهیونیستی… کلیپ/ مهد کودک یا مهد خشونت؟!