کلیپ/ ترامپ فاشیست است
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ آینده از آن مجاهدان اسلامی است کلیپ/ سخنان نماینده پارلمان انگلیس در مورد حقیقت رژیم صهیوینستی کلیپ/ اعتراض نوازنده جوان در مورد نژادپرستی در اسرائیل