کلیپ/ درگیری مذهبیون افراطی با سکولارها
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ اعترافات وزریر سابق آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی تقابل یهودیان متعصب با یهودیان سکولار کلیپ / پشت پرده ترور هوگو چاوز کلیپ/ افشای تصاویر شهادت فتحی شقاقی از سوی رژیم صهیونیستی… کلیپ/ مهد کودک یا مهد خشونت؟!