کلیپ/ سخنان نماینده کنگره آمریکا در مورد کمک مالی به اسرائیل
منبع: واحد چند سانه ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ یورش نظامیان به یک دبستان در فلسطین کلیپ/ لزوم چرایی کمک به فلسطین، لبنان و… کلیپ/ رکاب‌زنان حامی فلسطین کلیپ/ لزوم کمک به فلسطین