کلیپ/ لزوم کمک به فلسطین
آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ عادی‌سازی روابط به سبک‌ فلسطینیان کلیپ/ ترامپ فاشیست است کلیپ/ آینده از آن مجاهدان اسلامی است کلیپ/ سخنان نماینده پارلمان انگلیس در مورد حقیقت رژیم صهیوینستی