کلیپ / پشت پرده ترور هوگو چاوز
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ افشای تصاویر شهادت فتحی شقاقی از سوی رژیم صهیونیستی… کلیپ/ مهد کودک یا مهد خشونت؟! کلیپ/ترامپ رئیس جمهور نامتعادل کلیپ/ شورش در اسرائیل