کلیپ/ پشت پرده جنایات علیه مسلمانان در میانمار
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ پشت پرده نظام آموزشی اسرائیل کلیپ/ نگاه بن گورین به مردم فلسطین کلیپ/ سخنان نماینده کنگره آمریکا در مورد کمک مالی به… کلیپ/ یورش نظامیان به یک دبستان در فلسطین