کلیپ/ پشت پرده نظام آموزشی اسرائیل
منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر آنهایی که باید بخوانید : کلیپ/ نگاه بن گورین به مردم فلسطین کلیپ/ سخنان نماینده کنگره آمریکا در مورد کمک مالی به… کلیپ/ یورش نظامیان به یک دبستان در فلسطین کلیپ/ لزوم چرایی کمک به فلسطین، لبنان و…