بایگانی‌های معرفی کتاب - خیبر

دسته: معرفی کتاب

معرفی کتاب به خاطر صهیون(سنت یهودی، مسیحی در فرهنگ آمریکا)

نویسنده کتاب به خاطر صهیون(سنت یهودی، مسیحی در فرهنگ آمریکا) را در غالب چهار بخش و یک پیوست ارائه داده است.

صنعت هولوکاست

کتاب «صنعت هولوکاست» اثری است از پروفسور «نورمن فینکلشتاین». نویسنده این اثر در مقدمه کتاب، هدف خود را کنکاش در موضوع هولوکاست و بررسی نسل‌کشی یهود به عنوان یک صنعت عنوان می‌کند.

قدرت نرم ابزار دست سیاسیون

سیاست؛ تنها با عنوان یک سوژه و گونه هنری با سینما ارتباط ندارد، بلکه مولفه ایدئولوژیک است که در سایه آن نحوه تالیف فرم و محتوای اثر سینمایی تعیین می‌شود. هر جریان و نظام سیاسی با تعیین مرزهای رسمی و نهادینه شده، قلمرو سینما خود را مشخص می‌کند.

زیر خم سنگ مهاجرت

نقش لوی در مراقبت و سپس انتقال فرزندان تهران به فلسطین اشغالی کاملاً مشهود است. ضمن آنکه سعی می‌کرد عده زیادی را از یهودیان در مسافرت و مهاجرت به فلسطین در ایران متقاعد نماید.

واکاوی رسانه غرب

رسانه‌ها در دنیای کنونی در تمام کنش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی نقش دارند. پیرامون چیستی و خصوصیات رسانه‌های مدرن بحث‌های زیادی صورت پذیرفته است. بسیاری از فیلم‌ها حوزه‌های رفتاری، انسان‌ را نشانه گرفته‌اند و به صورت ناخودآگاه در شکل‌گیری رفتار‌ها و کنش‌های انسانی نقش دارند.

از مورخی تا غاصبی

سفرهای لوی به فلسطین اشغالی، به عنوان سرزمینی که موعود می‌خواندش، بسیار زیاد و خارج از حد تصور است. خرید زمین و احداث خانه در فلسطین اشغالی از جمله اقدامات کاملاً صهیونیستی لوی بود که به عشق اسکان در اسرائیل صورت می‌پذیرفت.

نفوذی برخواسته از سرمایه خواری

در سال 1835 میلادی روچیلدها با رویکرد مالی دیگری حضور داشتند، بارون ناتان روچیلد، مبلغ 15 میلیون لیره برای دولت انگلیس فراهم نمود تا جبران خسارت برده‌داران جزایر هند غربی را بنماید. در الغای محرومیت‌های سیاسی یهودیان انگلیس سعی بلیغ مبذول کرد.

حیات اسرائیل در گرو مهاجرت

پس از سقوط رضا شاه و هم زمان با سفر لوی به فلسطین اشغالی، در بازگشت، بن زوی دومین رئیس جمهور اسرائیل از لوی –که با او رفاقت داشت- خواهش می‌کند که انجمن صیونیت را دوباره احیا کند و برای مهاجرت یهودیان ایرانی به اسرائیل اقدام جدی به عمل آورد. لوی نیز در این خصوص اذعان می‌کند که توصیه بن زوی را از جان و دل پذیرفتم.

سیری در کتب مقدس یهود و مسیحیت

پنج کتاب اول عهد قدیم که به اسفار پنج‌گانه معروف‌اند، توارت خوانده می‌شوند. کلمه تورات واژه‌ای عبری به معنای آموزش یا تعلیم است و مقصود از آن تعلیم خدا به بنی‌اسرائیل می‌باشد و گاهی کل ادبیات دینی و اخلاقی یهود، تورات خوانده می شود. اما عموماً این واژه را به خطا، به شریعت یا قانون ترجمه کرده‌اند.

زرسالاران یهود متولیان کپیتالیسم

پل جانسون در کتاب خود درباره پیدایش تمدن جدید غرب، روچیلدها را عامل کلیدی در پیدایش دنیای نوین می‌داند. نام خاندان روچیلد در فرهنگ غرب دارای شهرت افسانه‌ای است؛ خاندانی که در اروپای قرن نوزدهم به نماد ثروت و تمول بدل گردید و مطبوعات فرانسه و آلمان آنان را «روچیلد شاه» می‌خواندند.
عنوان 1 از 212 »