بایگانی‌های کلیپ - خیبر

دسته: کلیپ

نماهنگ/ نکبت بعضی از جوامع اسلامی به خاطر دوری از قرآن است

رهبرانقلاب: نکبت بعضی از جوامع اسلامی به خاطر دوری از قرآن است. وضع فلسطین را ببینید، شهدای فراوان، چند هزار مجروح به دست یک رژیمِ غاصبِ خبیثِ جعلیِ دروغین، و مسلمانها دارند همین طور نگاه می کنند.

موشن‌گرافی/قیام موشک‌ها

منبع: خانه طراحان انقلاب اسلامی