بایگانی‌های ویژه ها - خیبر

دسته: ویژه ها

شلومو بروم مسئول پروژه ارتباط اسرائیلی، فلسطینی در مرکز INSS

شلومو بروم به عنوان مدیر پروژه روابط فلسطینی- اسرائیلی یک شخصیت نسبتاً نا شناخته است. هیچ مشخصه‌ای از محل تولد و ویژگی‌های فردی او در فضای مجازی وجود ندارد. تمامی سایت‌هایی که وی را معرفی کرده‌اند با همان بیوگرافی مرکز INSS معرفی کرده‌اند که به این نکته اشاره می‌کند که وی افسر بازنشسته ارتش اسرائیل است.

جینسا، مؤسسه یهودی امور امنیت ملی

مؤسسه یهودی امور امنیت ملی یکی از مهمترین محافل فکری در زمینه سیاست دفاعی در آمریکاست. این مؤسسه همان گونه که از نام آن پیداست، رژیم صهیونیستی را جزئی از امنیت ملی آمریکا می داند. از این رو با بهره گیری از کارشناسان مختلف نظامی در این زمینه در پنتاگون لابیگری می کند.

بنیادگرایی صهیونیستی یهود

کتاب بنیادگرایی صهیونیستی یهود، پژوهشی است در مورد زمان شروع جنبش گوش آمونیم تا رسیدن به مرحله رشد آن را در بر می‌گیرد. نویسنده این کتاب برای نوشتن این پژوهش، مدتها در سرزمین‌های اشغالی اقامت کرده است و با مومنان فعال جنبش، کوه‌ها و بیابان‌ها را زیر پا نهاده است، برای آنکه بتواند همه چیز را از نزدیک ببیند، در نقش راننده، اسلحه‌دار، یا محافظ چند تن از رهبران جنبش کار کرده و به صورت محرم راز و شاهد عینی فعالیت‌های گوش آمونیم به شکل رسمی یا غیر رسمی، علنی یا محرمانه در آمده است.

جنگی برای تضعیف شخصیت‏‌ها و کشتن اراده‏‏‌ی افراد

جنگ روانی مجموعه‌ای از اقداماتی است که دشمن یک ملت به منظور اثرگذاری منفی و از بین بردن در عقاید و تغییر رفتار دولتها و مردم در جهت غرائض خویش که با ابزارهایی غیر از ابزارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی انجام می‌شود. در دوران ما نیز رژیم منحوس صهیونیستی بیش از سایر دولتها دیگر به این امر اهمیت داده است.

قدرت نرم ابزار دست سیاسیون

سیاست؛ تنها با عنوان یک سوژه و گونه هنری با سینما ارتباط ندارد، بلکه مولفه ایدئولوژیک است که در سایه آن نحوه تالیف فرم و محتوای اثر سینمایی تعیین می‌شود. هر جریان و نظام سیاسی با تعیین مرزهای رسمی و نهادینه شده، قلمرو سینما خود را مشخص می‌کند.

زیر خم سنگ مهاجرت

نقش لوی در مراقبت و سپس انتقال فرزندان تهران به فلسطین اشغالی کاملاً مشهود است. ضمن آنکه سعی می‌کرد عده زیادی را از یهودیان در مسافرت و مهاجرت به فلسطین در ایران متقاعد نماید.

افسانه‌ای به روایت متصدیان هولوکاست

صهیونیست‌ها و یهودیان این روزها تلاش دارند تا مسئله هولوکاست را در ایران نیز باورپذیر کنند و در این مسیر انتشاراتی مانند افق نیز همراهی می‌کند. نشر افق کتاب‌های زیادی با مضامین ضد دین منتشر کرده است که بدون هیچ دلیل و منطق و تنها با شیوه داستانی سعی در الغا مضامینی مخالف دین دارد.

واکاوی رسانه غرب

رسانه‌ها در دنیای کنونی در تمام کنش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی نقش دارند. پیرامون چیستی و خصوصیات رسانه‌های مدرن بحث‌های زیادی صورت پذیرفته است. بسیاری از فیلم‌ها حوزه‌های رفتاری، انسان‌ را نشانه گرفته‌اند و به صورت ناخودآگاه در شکل‌گیری رفتار‌ها و کنش‌های انسانی نقش دارند.

از مورخی تا غاصبی

سفرهای لوی به فلسطین اشغالی، به عنوان سرزمینی که موعود می‌خواندش، بسیار زیاد و خارج از حد تصور است. خرید زمین و احداث خانه در فلسطین اشغالی از جمله اقدامات کاملاً صهیونیستی لوی بود که به عشق اسکان در اسرائیل صورت می‌پذیرفت.

نفوذی برخواسته از سرمایه خواری

در سال 1835 میلادی روچیلدها با رویکرد مالی دیگری حضور داشتند، بارون ناتان روچیلد، مبلغ 15 میلیون لیره برای دولت انگلیس فراهم نمود تا جبران خسارت برده‌داران جزایر هند غربی را بنماید. در الغای محرومیت‌های سیاسی یهودیان انگلیس سعی بلیغ مبذول کرد.
عنوان 1 از 1612345 » 10...آخر »