بایگانی‌های کتاب - صفحه 5 از 12 - خیبر

دسته: کتاب

زیر خم سنگ مهاجرت

نقش لوی در مراقبت و سپس انتقال فرزندان تهران به فلسطین اشغالی کاملاً مشهود است. ضمن آنکه سعی می‌کرد عده زیادی را از یهودیان در مسافرت و مهاجرت به فلسطین در ایران متقاعد نماید.

واکاوی رسانه غرب

رسانه‌ها در دنیای کنونی در تمام کنش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی نقش دارند. پیرامون چیستی و خصوصیات رسانه‌های مدرن بحث‌های زیادی صورت پذیرفته است. بسیاری از فیلم‌ها حوزه‌های رفتاری، انسان‌ را نشانه گرفته‌اند و به صورت ناخودآگاه در شکل‌گیری رفتار‌ها و کنش‌های انسانی نقش دارند.

از مورخی تا غاصبی

سفرهای لوی به فلسطین اشغالی، به عنوان سرزمینی که موعود می‌خواندش، بسیار زیاد و خارج از حد تصور است. خرید زمین و احداث خانه در فلسطین اشغالی از جمله اقدامات کاملاً صهیونیستی لوی بود که به عشق اسکان در اسرائیل صورت می‌پذیرفت.

نفوذی برخواسته از سرمایه خواری

در سال 1835 میلادی روچیلدها با رویکرد مالی دیگری حضور داشتند، بارون ناتان روچیلد، مبلغ 15 میلیون لیره برای دولت انگلیس فراهم نمود تا جبران خسارت برده‌داران جزایر هند غربی را بنماید. در الغای محرومیت‌های سیاسی یهودیان انگلیس سعی بلیغ مبذول کرد.

حیات اسرائیل در گرو مهاجرت

پس از سقوط رضا شاه و هم زمان با سفر لوی به فلسطین اشغالی، در بازگشت، بن زوی دومین رئیس جمهور اسرائیل از لوی –که با او رفاقت داشت- خواهش می‌کند که انجمن صیونیت را دوباره احیا کند و برای مهاجرت یهودیان ایرانی به اسرائیل اقدام جدی به عمل آورد. لوی نیز در این خصوص اذعان می‌کند که توصیه بن زوی را از جان و دل پذیرفتم.

سیری در کتب مقدس یهود و مسیحیت

پنج کتاب اول عهد قدیم که به اسفار پنج‌گانه معروف‌اند، توارت خوانده می‌شوند. کلمه تورات واژه‌ای عبری به معنای آموزش یا تعلیم است و مقصود از آن تعلیم خدا به بنی‌اسرائیل می‌باشد و گاهی کل ادبیات دینی و اخلاقی یهود، تورات خوانده می شود. اما عموماً این واژه را به خطا، به شریعت یا قانون ترجمه کرده‌اند.

زرسالاران یهود متولیان کپیتالیسم

پل جانسون در کتاب خود درباره پیدایش تمدن جدید غرب، روچیلدها را عامل کلیدی در پیدایش دنیای نوین می‌داند. نام خاندان روچیلد در فرهنگ غرب دارای شهرت افسانه‌ای است؛ خاندانی که در اروپای قرن نوزدهم به نماد ثروت و تمول بدل گردید و مطبوعات فرانسه و آلمان آنان را «روچیلد شاه» می‌خواندند.

عهدین برای تاریخ ادیان

کتاب مقدس عنوان مجموعه‌ای از نوشته‌های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه و یهودیان بخشی از آن را کتاب آسمانی و الهی خود می‌دانند. عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی و بیشتر در زبان‌های اروپایی بایبل و یا کلمه هم خانواده آن است.

جنونی به نام صهیونیسم

 لوی به کرات در اظهارات خود به اسرائیل عشق ورزیده است، چنان که عزری می‌گوید: در مورد شادروان دکتر لوی تنها می‌توانم بگویم که او یک صهیونیست به جهان آمد، مانند یک صهیونیست زندگی کرد و روز چهاردهم دسامبر 1984 به نام یک صهیونیست چشم از جهان فروبست و پیرو خواسته‌اش در اورشلیم دوست داشتنی‌اش، به خاکش سپردند.

نقشی کهن در انحراف ادیان

در سال 1655 «شابتای زوی در بنادر غربی عثمانی ظهور کرد. نخست ادعا کرد که مسیح است ولی مدتی بعد در زندان عثمانی ادعای خدایی نمود. کمی بعد به اسلام گروید. پیروان شابتای یهودیانی بودند که به بازار او رونق می‌دادند. سیر تکوین ماجرای شباتای زوی و دعاوی او و ترکیب پیروانش، پیش نمونه ظهور سه «پیامبر دروغین» و نامدار در دو سده پسین شد.
عنوان 5 از 12« اولین...«34567 » 10...آخر »