بایگانی‌های عکس - خیبر

دسته: عکس

عکس نوشته/ جنبش جهاد اسلامی

جنبش جهاد اسلامی مخالف تسلیم در برابر اشغالگران بود و بر احقاق حقوق قانونی و تاریخی ملت فلسطین تاکید می کرد.

عکس نوشته/ کتب مقدس یهودیان

    منبع: واحد چند رسانه‌ای پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر  

گزارش تصویری پنجمین روز دوره با حضور حجت الاسلام ارجمندفر

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. پنجمین روز این دوره با حضور حجت الاسلام ارجمندفر به موضوع سینمای صهیونیستی پرداخته شد.

گزارش تصویری پنجمین روز دوره با حضور سید افقهی

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. پنجمین روز این دوره با حضور سید افقهی به موضوع منطقه غرب آسیا و یهودیان صهیونیستی پرداخته شد.

گزارش تصویری چهارمین روز دوره با حضور دکتر همایون

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. چهارمین روز این دوره با حضور دکتر همایون به موضوع تاریخ تمدن و ملک مهدوی پرداخته شد.

گزارش تصویری چهارمین روز دوره با حضور علیرضا سلطانشاهی

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. چهارمین روز این دوره با حضور علیرضا سلطانشاهی به موضوع یهودی ستیزی، تجدیدنظرطلبان و هولوکاست پرداخته شد.

گزارش تصویری سومین روز دوره با حضور احمد دستمالچیان

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. سومین روز این دوره با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری فر به موضوع دشمن و یهود شناسی از منظر قرآن پرداخته شد.
عنوان 1 از 512345 »