بایگانی‌های فیلم - خیبر

دسته: فیلم

کلیپ/بدعت‌گذاری سعودی

منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر

کلیپ/ایستادگی در برابر استکبار

منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر

کلیپ/ هزینه‌های سازش

چالش اگر با عقلانیت، منطق، اعتماد به نفس و... انجام بگیرد به مراتب هزینه‌هایش از سازش کمتر خواهد بود

کلیپ/ حقوق لجن

اسلحه همان اسلحه است و ادعا همان ادعا، تناقضی آشکار از گذشته تا امروز

نماهنگ/ نکبت بعضی از جوامع اسلامی به خاطر دوری از قرآن است

رهبرانقلاب: نکبت بعضی از جوامع اسلامی به خاطر دوری از قرآن است. وضع فلسطین را ببینید، شهدای فراوان، چند هزار مجروح به دست یک رژیمِ غاصبِ خبیثِ جعلیِ دروغین، و مسلمانها دارند همین طور نگاه می کنند.
عنوان 1 از 212 »