بایگانی‌های چند رسانه - صفحه 2 از 9 - خیبر

دسته: چند رسانه

کلیپ/بدعت‌گذاری سعودی

منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر

کلیپ/ایستادگی در برابر استکبار

منبع: واحد چند رسانه‌ای خیبر

گزارش تصویری پنجمین روز دوره با حضور حجت الاسلام ارجمندفر

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. پنجمین روز این دوره با حضور حجت الاسلام ارجمندفر به موضوع سینمای صهیونیستی پرداخته شد.

گزارش تصویری پنجمین روز دوره با حضور سید افقهی

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. پنجمین روز این دوره با حضور سید افقهی به موضوع منطقه غرب آسیا و یهودیان صهیونیستی پرداخته شد.

گزارش تصویری چهارمین روز دوره با حضور دکتر همایون

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. چهارمین روز این دوره با حضور دکتر همایون به موضوع تاریخ تمدن و ملک مهدوی پرداخته شد.

گزارش تصویری چهارمین روز دوره با حضور علیرضا سلطانشاهی

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. چهارمین روز این دوره با حضور علیرضا سلطانشاهی به موضوع یهودی ستیزی، تجدیدنظرطلبان و هولوکاست پرداخته شد.

گزارش تصویری سومین روز دوره با حضور احمد دستمالچیان

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. سومین روز این دوره با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری فر به موضوع دشمن و یهود شناسی از منظر قرآن پرداخته شد.

گزارش تصویری سومین روز دوره با حضور حجت الاسلام غفاری فر

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. سومین روز این دوره با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری فر به موضوع یهود شناسی از منظر قرآن پرداخته شد.

گزارش تصویری دومین روز دوره با حضور دکتر شهریار زرشناس

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. دومین روز این دوره با حضور دکتر شهریار زرشناس به موضوع نئولیبرالیسم شبه مدرن پرداخته شد.

گزارش تصویری دومین روز دوره با حضور دکتر سلمان رضوی

اولین دوره علمی-آموزشی صهیونیسم شناسی زیر نظر موسسه بعثت توسط پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر در قم برگزار شد. دومین روز این دوره با حضور مهندس سید سلمان رضوی به موضوع ساختارهای حاکمیتی رژیم صهیونیستی پرداخته شد.
عنوان 2 از 9«12345 » ...آخر »