بایگانی‌های جنگ روانی - خیبر

بایگانی برچسب ها: جنگ روانی

معرفی کتاب روان‌شناسی سیاسی اسرائیل

در بخشی از این کتاب با عنوان «صهیونیسم و جنگ روانی» می‌خوانیم: «این جنگ عموما براساس شایعات صورت می‌گیرد و زشت‌ترین نوع آن، جنگی است که صهیونیسم بر ضد یهودیان عرب‌تبار به راه انداخته است و برای این کار، از تعصبات دینی آنان و انزجاری که از ریشه‌های عربی خود دارند، بهره می‌گیرد.

جنگی برای تضعیف شخصیت‏‌ها و کشتن اراده‏‏‌ی افراد

جنگ روانی مجموعه‌ای از اقداماتی است که دشمن یک ملت به منظور اثرگذاری منفی و از بین بردن در عقاید و تغییر رفتار دولتها و مردم در جهت غرائض خویش که با ابزارهایی غیر از ابزارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی انجام می‌شود. در دوران ما نیز رژیم منحوس صهیونیستی بیش از سایر دولتها دیگر به این امر اهمیت داده است.