بایگانی‌های روحانیت - خیبر

بایگانی برچسب ها: روحانیت

انقلابی برای به چالش کشیدن تمام معانی

انقلاب برای پرواز نیاز به دوبال روحانیت و دانشجویان داشت که با تشکیل سمن‌هایی درداخل ایران مردم به سوی انقلاب کردن متمایل شدند. درسال‌های اخیر بیشتر کشورهای دنیا سند همجنسگرایی را در مجلس‌شان تصویب کردند و آن را اجرا نمودند، کدخدا با تحریم‌های بسیار درصدد است که در ایران نیز این قانون تصویب شود ولی اینجا جمهوری اسلامی است. انقلاب برای به چالش کشاندن مدرنیته و بسیاری از معانی بوده است و نباید به‌سادگی از مفاسدی که در دنیا انجام می‌شود، بگذرد.

امام خمینی و مبارزه با صهیونیسم

عوامل پیش‌روی مردم به‌سوی انقلاب اسلامی مسجدمحوری، روحانیت دلسوز محوری و ولایت محوری می‌باشد. این سه محور در انقلاب اسلامی بود که انقلاب را انقلاب نمود. امروز تمام مشکلات کشور ناشی از ناقص عملی شدن یکی از این سه محور اصلی است.